Inspraak

Bekijk hieronder de plannen die openstaan voor inspraak. Per plan staat aangegeven tot wanneer u uw reactie kunt geven.

Liever niet digitaal?

De mogelijkheid om direct online te reageren vindt u bij de stukken hierboven. Reageert u liever per post? Dat kan ook. Schrijf dan naar: Postbus 9100, 2300 PC Leiden, onder vermelding van ‘inspraak op (naam stuk)’ of het zaaknummer dat bij de stukken genoemd wordt.

Vervolg

Als de inspraakperiode voorbij is worden alle reacties verwerkt. Het college van burgemeester en wethouders maakt daarna een eindrapportage. Daarin kunt u lezen welke reacties er zijn ontvangen en of daar aanpassingen aan de plannen uit voort zijn gekomen.

Op dit moment liggen er geen stukken ter inzage.