Inspraak

U kunt via inspraak uw mening geven over besluiten van de gemeente. Bijvoorbeeld over bestemmingsplannen, bouwprojecten en wijzigingen in het beleid.

Hoe werkt inspraak?

Is er een besluit dat het college wil nemen waarop u wilt reageren? Dan kunt u dat voor een bepaalde tijd inzien. Dit kan online of op het stadhuis of het Stadsbouwhuis. Per besluit staat aangegeven hoe en tot wanneer u uw reactie kunt geven.

Als de reactieperiode voorbij is worden alle reacties verwerkt. De gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders kan op basis van uw reactie en die van andere inwoners het voorgenomen besluit aanpassen. Op de volgende zaken kunt u reageren:

Reageren

Met dit formulier kunt u online reageren op een besluit van de gemeente.

Nu ter inzage