Oplevering brug Poelgeest schuift jaar op

18 maart 2024

Sinds april 2022 wordt er gewerkt aan de brug Poelgeest. Er is veel werk verzet het afgelopen jaar, maar helaas heeft het project ook een aantal tegenslagen gehad waardoor de werkzaamheden minder goed verlopen dan gepland. Het belangrijkste gevolg hiervan is dat de oplevering van de brug een jaar opschuift. De brug is naar verwachting klaar in augustus 2024.

Tijdens de werkzaamheden is meer vervuilde grond aangetroffen dan van tevoren was voorzien. En na aanvullend bodemonderzoek is gebleken dat de zanddijken van de op- en afritten van de brug een onacceptabel lange zettingstijd hebben voordat deze stabiel genoeg zijn voor gebruik. Daarom is er extra drainage aangebracht ter plaatse van de zanddijk bij de ijsbaan. Hierdoor zal de ondergrond daar sneller gaan zakken en kan er eerder weer met de aanleg van de brug worden doorgegaan dan anders het geval zou zijn.

Gelukkig zijn de werkzaamheden buiten weer in volle gang. De kabels en leidingen worden in de komende weken verlegd. Nadat dit gebeurd is, start Max Bögl medio mei met de verdere bouw van de brug en begint daarvoor met het aanbrengen van de funderingspalen.