Ontwerpbestemmingsplannen Schipholweg 66-128 en 101 ter inzage

21 december 2023

Voor Schipholweg 66-128 en Schipholweg 101A-K zijn ontwerpbestemmingsplannen gemaakt. Deze plannen maken het mogelijk om op deze plekken kantoren, woningen en voorzieningen te bouwen. De plannen liggen vanaf 29 december 2023 tot en met donderdag 8 februari 2024 ter inzage.

De ontwerpbestemmingsplannen zijn belangrijke documenten voor de ontwikkeling van de nieuwbouw aan Schipholweg 66-128 en 101A tot en met K. In deze plannen staan namelijk de regels en voorwaarden voor de bouw van de nieuwe gebouwen op die plekken. Dit gaat bijvoorbeeld over maximale bouwhoogtes, welke functies waar mogen komen en hoe het parkeren geregeld wordt.

Bestemmingsplannen ter inzage

De ontwerpbestemmingsplannen liggen van vrijdag 29 december 2023 tot en met donderdag 8 februari 2024 ter inzage. U kunt de plannen bekijken via leiden.nl/bestemmingsplannen of op het Stadskantoor (op afspraak). Hier kunt u ook digitaal een zienswijze tegen één of beide ontwerpbestemmingsplannen indienen. Na afloop van de zienswijzentermijn worden ingediende zienswijzen beantwoord. De gemeenteraad neemt een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan.

De verwachting is dat de gemeenteraad halverwege 2024 beslist of beide bestemmingsplannen vastgesteld kunnen worden.

Beeldkwaliteitsplan

Het Beeldkwaliteitsplan Schipholweg omschrijft de ontwerprichtlijnen voor de architectonische uitwerking van de nieuwe bebouwing. Het beeldkwaliteitsplan wordt toegevoegd aan de welstandsnota voor het gehele plangebied Schipholweg. De Welstands- en Monumentencommissie Leiden gebruikt het beeldkwaliteitsplan om omgevingsvergunningen te toetsen.

Procedure beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan ligt ook vanaf vrijdag 29 december 2023 tot en met donderdag 8 februari 2024 ter inzage. Dit plan kunt u inzien via www.leiden.nl/inspraak. Hier kunt u ook een inspraakreactie indienen.

De verwachting is dat de gemeenteraad halverwege 2024 beslist of het beeldkwaliteitsplan vastgesteld kan worden.

Inloopavond op woensdag 24 januari

Op woensdag 24 januari 2024 vindt er een inloopavond plaats over de plannen. U bent van harte welkom. Tijdens de inloopavond gaan we graag met u in gesprek over de plannen en kunt u uw vragen stellen. Om een inschatting te kunnen maken van het aantal bezoekers vragen we u om u vooraf aan te melden via stationsgebied@leiden.nl.

  • Datum: woensdag 24 januari 2024
  • Tijd: u kunt vrij inlopen tussen 19:00 en 21:00 uur
  • Plaats: Golden Tulip, Schipholweg 3 Leiden