Bestemmingsplan ter inzage

Op deze pagina kunt u de (ontwerp) bestemmingsplannen en/of de omgevingsvergunningen bekijken die ter inzage liggen en waarop u een reactie kunt geven. Hebt u geen computer? U kunt de plannen ook digitaal komen bekijken op het Stadskantoor tijdens openingstijden

Inspraak in bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen

Voordat de gemeente of een andere bevoegde overheid definitieve beslissingen neemt over ruimtelijke ontwikkelingen, hebt u inspraak. U kunt een reactie geven op de plannen en besluiten hieronder. U moet dit wel binnen de termijn doen die erbij staat. Bij elk plan of besluit staat op welke manier u een reactie kunt geven.

Er liggen op dit moment geen bestemmingsplannen of aanvragen omgevingsvergunning ter inzage.

Net vastgestelde bestemmingsplannen en verleende omgevingsvergunningen

Wanneer een bestemmingsplan is vastgesteld of een omgevingsvergunning is verleend, wordt het een bepaalde periode ter inzage gelegd. Tijdens die periode kunt u ook een reactie geven. Dit noemen we 'beroep instellen'.

De volgende vastgestelde plannen en vergunningen liggen ter inzage.

Hieronder staat hoe u beroep kunt instellen en waar u rekening mee moet houden. 

Geldende bestemmingsplannen

Zie de pagina 'Wat is een bestemmingsplan?'