Kaderbesluit aangeboden aan gemeenteraad

18 maart 2024

Op 30 januari 2024 heeft het college van de gemeente Leiden het Kaderbesluit Vlietzone-Midden ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Hiermee is weer een volgende stap gezet in de uitvoering van een klein bedrijventerrein in het gebied tussen het nieuwe binnenzwembad en ijshal de Vliet en de rioolwaterzuivering aan de Voorschoterweg.

Het gebied Vlietzone-Midden wordt een klein bedrijventerrein van ongeveer 25.000 m2. Op dit nieuwe bedrijventerrein komen onder andere percelen voor de nieuwe Stadswerf (Gemeentewerf) en een verdeelstation van Liander. De rest van de ruimte in het gebied is bedoeld voor kleinschalige activiteiten van bedrijven.

In het Kaderbesluit staan de uitgangspunten voor de inrichting van het gebied. Naar verwachting gaat de gemeenteraad het Kaderbesluit Vlietzone-Midden in april/mei 2024 bespreken. Als de gemeenteraad hiermee akkoord gaat, start de ontwerpfase, waarin de details voor de inrichting van het gebied nader worden uitgewerkt. Tijdens deze fase wordt nog aan betrokken belangenorganisaties gevraagd om mee te denken over specifieke thema’s, zoals: groen en bomen, toegankelijkheid en ontsluiting.