Informatie- en participatiebijeenkomst Schipholweg 101

18 maart 2024

De ontwikkelaars van Schipholweg 101 houden op dinsdag 31 oktober een informatie- en participatiebijeenkomst over hun plannen. De bijeenkomst vindt plaats in het Pesthuis, Pesthuislaan 7, van 19.15 tot 21.15 uur (inloop vanaf 19.00 uur). U bent van harte welkom.

Voor Schipholweg 101 is het de derde bijeenkomst over het project. Tijdens de bijeenkomst komen het definitieve bouwplan en het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte aan de orde. Ook wordt er ingegaan op de bouwlogistiek. Na de presentatie is er ruimte om vragen te stellen.

Aanmelden kan via deze link