Gemeente Leiden pakt netcongestie aan

15 februari 2024

De vraag naar stroom stijgt én er wordt steeds meer duurzame energie opgewekt. Deze duurzame omslag is een goede ontwikkeling, maar met een tijdelijke keerzijde. Het elektriciteitsnet raakt op piekmomenten overbelast en kan dan zelfs uitvallen. Dit noemen we netcongestie. Gemeente Leiden werkt samen met de netbeheerder Liander aan het oplossen en het verder voorkomen van netcongestie.

In Leiden gaat de overstap op duurzame energie snel, met meer zonnepanelen, elektrische auto’s, laadpalen en (nieuw)bouw zonder gasaansluiting. Dat is een goede ontwikkeling, aangezien Leiden hard werkt aan een duurzame stad met minder CO2 uitstoot. De elektrificatie heeft nu ook een (tijdelijk) negatief gevolg: netcongestie. Dat betekent dat het elektriciteitsnet de vraag naar elektriciteit op piekmomenten niet aan kan. Dit heeft invloed op de projecten van de gemeente, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners.

Hoe staan we ervoor?

Netcongestie gaat over de transportcapaciteit van elektriciteit, de afname van stroom en de aansluitcapaciteit. Netwerkbeheerder Liander heeft vorig jaar bekendgemaakt dat de transportcapaciteit voor heel Leiden beperkt is (code geel). Daarnaast duurt het ook steeds langer, inmiddels 2 tot 3 jaar, voordat een nieuwe aansluiting (aansluitcapaciteit) daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

In Leiden Zuidwest en een klein deel van Leiden Noord zijn (voorlopig) zelfs voor grootverbruikers geen nieuwe of een uitbreiding van een bestaande aansluiting mogelijk. Vanaf 2025 kan netcongestie ook gevolgen hebben voor huishoudens. Dat kan betekenen dat bijvoorbeeld het aansluiten van zwaardere warmtepompen en het laden van elektrische auto’s in sommige gebieden lastig wordt. De verwachting is dat er vanaf 2030 of later voldoende netcapaciteit is voor Leiden.  

Naar een toekomstbestendig energiesysteem

De netbeheerders zijn verantwoordelijk voor het vergroten van de capaciteit van het elektriciteitsnet en verdeelstations. De gemeente, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners kunnen hierbij helpen. Bijvoorbeeld door energie te besparen en gebruik van apparaten op piekmomenten te voorkomen. De gemeente richt zich op:

  • waar mogelijk het voorkomen van verdere netcongestie;
  • daar waar netcongestie optreedt meewerken aan oplossingen;
  • informatie delen over netcongestie.

Netcongestie en de energietransitie vragen om een gezamenlijke aanpak. Samen met de netbeheerder werkt de gemeente zo aan een toekomstbestendig energiesysteem.

Meer informatie

Hebt u vragen? Neem contact op met de gemeente via tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Actuele informatie over netcongestie is te vinden op de website van Netbeheer Nederland: