Burgerinitiatieven Merenwijk en gemeente Leiden starten samen met wijkuitvoeringsplan

18 maart 2024

De rijksoverheid schrijft voor dat de energievoorziening in Nederland in 2050 (bijna) helemaal duurzaam en CO2-neutraal is. Het wijkuitvoeringsplan (WUP) waarmee is gestart in de Merenwijk is een stap op weg daarnaartoe. In dat plan komen de verschillende mogelijkheden te staan om met de wijk geleidelijk om te schakelen naar schonere energie.

Burgerinitiatief Tegengas Merenwijk, Duurzame Energie Merenwijk en de gemeente Leiden gaan samen de eerste aanzet geven voor het wijkuitvoeringsplan. Eerst maken de partijen een startnotitie om de randvoorwaarden voor de omschakeling vast te leggen. Ook de woningcorporaties Ons Doel, Portaal en De Sleutels en netbeheerder Liander denken mee.

Merenwijk te groot voor één plan

De Merenwijk is met 6.000 woningen een grote wijk, met verschillende buurten waar bewoners straks uit verschillende oplossingen gaan kiezen. Het wijkuitvoeringsplan waarmee nu gestart wordt, gaat alleen over Leedewijk Noord en Zuid, Zijlwijk Noord en Zuid en de Rodes. Dat zijn wijken met voornamelijk koopwoningen die wat bouw betreft op elkaar lijken. Merenwijk-Centrum, Slaaghwijk en het bedrijventerrein Merenwijk krijgen op termijn een eigen wijkuitvoeringsplan. Afstemming van de plannen voor de verschillende buurten is belangrijk.

De startnotitie

In de startnotitie komt te staan hoe het opstellen van het wijkuitvoeringsplan georganiseerd gaat worden: wie zitten er aan tafel om mee te schrijven? Hoe gaan de verschillende partijen samenwerken? Hoe worden de standpunten van de wijkbewoners opgenomen in het plan? Hoe vindt de besluitvorming plaats? Ook willen DEM, Tegengas en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst opstellen om de afspraken vast te leggen. De startnotitie is naar verwachtging in het najaar van 2023 klaar en wordt vervolgens vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Betrokken bewoners

Dat de energietransitie leeft in de Merenwijk bleek eerder uit de vele reacties op een petitie van Tegengas en uit de grote opkomst bij verschillende wijkinformatieavonden van Duurzame Energie Merenwijk en Tegengas. Beide burgerinitiatieven én de gemeente zijn het erover eens dat de stem van de bewoners een centrale plaats krijgt in het wijkuitvoeringsplan. Hoe dat precies geregeld gaat worden, is nog onderwerp van gesprek. In mei en juni 2023 zijn drie drukbezochte wijkinformatieavonden georganiseerd. In het najaar volgt een bijeenkomst voor huurders. Hoelang het hele proces gaat duren is nog niet bekend, maar de partijen houden er rekening mee dat het zeker 1 of 2 jaar zal duren voordat er een eerste versie van het WUP ligt.