Burgerberaad Energietransitie

18 maart 2024

De coalitiepartijen hebben aan het begin van deze collegeperiode afspraken gemaakt over wat ze de aankomende vier jaar voor elkaar willen krijgen in de stad. Deze afspraken staan in het Beleidsakkoord ‘Samen leven in Leiden’. Eén van die afspraken is dat er een burgerberaad komt over energietransitie. Maar wat is een burgerberaad? En waar gaat het precies over? 

Wethouder Yvonne van Delft: “Ik kijk uit naar het burgerberaad. Het is een nieuwe manier om onze inwoners te betrekken bij de plannen die de gemeente heeft om CO2-uitstoot te verminderen om klimaatverandering tegen te gaan. Ik verwacht dat er bij onze inwoners veel ideeën leven en ik ben heel benieuwd naar de kennis en creativiteit van de stad.”

Wat is burgerberaad?

Een burgerberaad is een representatieve groep inwoners die meepraten en meedenken over een bepaald thema. Om tot een goede dwarsdoorsnede van de Leidse bevolking te komen, wordt inwoners via een loting gevraagd om mee te doen in het burgerberaad.

Hoe werkt een burgerberaad Energietransitie?

De deelnemers van het burgerberaad komen in een bepaalde periode een aantal keren bij elkaar en werken aan voorstellen die kunnen bijdragen aan een verminderde CO2-uitstoot. De deelnemers krijgen informatie over het thema. Ook kunnen zij experts en deskundigen om informatie vragen.

Planning

De plannen voor het burgerberaad worden op dit moment zorgvuldig voorbereid. We houden u via verschillende lokale media op de hoogte.

Wat is energietransitie?

De energietransitie is de overgang van fossiele brandstoffen (zoals aardgas) naar duurzame energiebronnen (zoals zon en wind). Hierdoor zal er minder uitstoot zijn van broeikasgassen, oftewel CO2. Zonnepanelen en warmtepompen zijn voorbeelden van duurzame energiebronnen voor je huis. Deze overgang heeft één duidelijk doel: de opwarming van de aarde tegengaan, voor een gezonde, veilige en groene toekomst