Bewonersbijeenkomst Huis van de Buurt fase 1 op 2 april 2024

24 april 2024

Tijdelijke inrichting buitenruimte

De oude Daltonschool aan de Boshuizerkade wordt gerenoveerd tot het nieuwe Huis van de Buurt. Na de renovatie van de Daltonschool wordt ook de buitenruimte van het gebouw tijdelijk opnieuw ingericht. De gemeenteraad heeft Op 8 juni 2023 tijdens het vaststellen van het Uitvoeringskrediet Huis van de Buurt, fase 1, Boshuizerkade 119 de motie ‘Groene buitenruimte’ aangenomen. In de motie vraagt de raad om in samenspraak met gebruikers te komen tot een biodiverse en groene buitenruimte. Bijvoorbeeld door ruimte te creëren voor pioniersnatuur, gebieden aan te wijzen voor spontane vegetatie en/ of aanleg van moestuinbakken.

Op 2 april 2024 heeft de gemeente in de oude Daltonschool een inloopavond georganiseerd. Daarin lieten zij een eerste opzet van de tijdelijke, sobere inrichting van de buitenruimte. En er is informatie gedeeld over het project ‘Samen aan de Slag’. Aan de aanwezige bewoners is gevraagd wat zij van de plannen vinden en of er nog suggesties of wensen zijn die meegenomen moeten worden in het ontwerp. Tijdens de inloopavond zijn ook een aantal impressies getoond hoe het gerenoveerde Huis van de Buurt eruit komt te zien.

De inloopavond is door ongeveer 15 bewoners bezocht. Namens de gemeente waren de projectmanager Huis van de Buurt, ontwerper, communicatieadviseur, omgevingsmanager, stadsingenieur, projectmanager Speelpark en projectondersteuner aanwezig.

Vragen, zorgen en ideeën van aanwezige bewoners

Tijdens de avond hebben bewoners input gegeven over de tijdelijke inrichting. Ook hebben zij hun zorg uitgesproken over de parkeerdruk in de wijk en vragen gesteld over de ontwikkelingen Vijfhoven, Centrumgebied en het nieuwe speelpark.

Wat willen bewoners in de tijdelijke inrichting terug zien of juist niet?

  • Volkstuinbakken; bewoners die nu verschillende groene initiatieven op het schoolplein onderhouden, geven aan dat ze geen behoefte hebben aan extra initiatieven. De betrokkenheid van de wijk is daarvoor te beperkt.
  • De haag rondom het terrein graag behouden.
  • Functie bijenhotel aan de oude vlaggenmast terug laten komen.
  • Meer variantie in beplanting (o.a. onderbegroeiing bij de bomen aan de Boshuizerkade), ook i.v.m. insecten.
  • Gestolen beeld moet terugkomen.
  • Witte hek dat in de struiken ligt hergebruiken.
  • Gras op het schoolplein 1x per jaar maaien. Afspraak met de gemeente weer oppakken.
  • Op een deel van het plein hebben bewoners bloeiende insectenplanten gepoot en onderhouden deze, ze willen graag dat dergelijke planten in het definitieve ontwerp ook een plek krijgen.
  • De tegels rondom de kastanjeboom weghalen, zodat deze meer lucht krijgt.

Wat doen we met de input?

Het projectteam Huis van de Buurt gaat de opgehaalde input evalueren en nemen dit mee in het ontwerp van de tijdelijke inrichting buitenruimte. Bewoners die interesse hebben in het tijdelijk inrichten en onderhouden van de buitenruimte worden in contact gebracht met de projectleider van Samen aan de Slag.