Huisregels

De gemeente Leiden vindt het belangrijk om u respectvol, gastvrij en veilig te ontvangen. U mag van de medewerkers van de gemeente verwachten dat zij u met respect behandelen. De gemeente verwacht van u dat u haar medewerkers met respect behandelt en de huisregels respecteert.

Voor bezoekers en klanten 

U mag als bezoeker van een gemeentelijk gebouw niet:

 • met slag-, steek- of vuurwapen binnenkomen.
 • fysiek geweld gebruiken. Bijvoorbeeld schoppen, spugen, slaan, gooien met voorwerpen, vastpakken, knijpen en haren trekken.
 • met een huisdier binnenkomen. Behalve met een hulphond.
 • roken, alcohol of drugs gebruiken. Bent u voor de gemeente niet aanspreekbaar door alcohol- of drugsgebruik? Dan wordt u niet te woord gestaan. U wordt verzocht om het gebouw te verlaten.
 • schelden of met grote stemverheffing spreken.
 • iemand bedreigen. Alle bedreigingen leiden tot een mondelinge of schriftelijke waarschuwing.
 • grove of discriminerende taal gebruiken.
 • met voorwerpen gooien en vernielingen aanrichten.
 • andere bezoekers lastigvallen.
 • foto- of filmopnames maken zonder (schriftelijke) toestemming vooraf.

Ook vraagt de gemeente u om niet:

 • luid te bellen in de ontvangstruimte.
 • mobiel te bellen aan de balies.
 • te skaten, steppen of skeeleren in het gebouw.

Hebt u als klant buiten de gemeentelijke gebouwen contact met een medewerker? Dan zijn geweld, bedreigingen en intimidaties ook ontoelaatbaar.

Cameratoezicht 

De gemeente let er op dat u zich aan de huisregels houdt. Dit gebeurt onder andere door cameratoezicht. Het gebruik van camera’s gebeurt volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zijn er camera’s aanwezig in een bepaalde ruimte? Dan maakt de gemeente dit aan u duidelijk door het gebruik van herkenbare borden en pictogrammen.

Maatregelen

De gemeente spreekt u aan als u de huisregels overtreedt of op een andere manier overlast geeft. Volgt u de aanwijzingen van medewerkers niet op en vertoont u agressief gedrag? Dan kan het zijn dat de gemeente u:

 • niet verder te woord staat en u verzoekt het gebouw te verlaten.
 • een schriftelijke waarschuwing geeft of opstuurt naar uw huisadres.
 • geen toegang meer geeft tot de gemeentelijke gebouwen voor een bepaalde periode. Dit kan gebeuren als u keer op keer overlast veroorzaakt.
 • kort op uw uitkering als u deze heeft.
 • tijdelijk geen diensten meer verleent.
 • een combinatie van bovenstaande maatregelen oplegt.

Bij bedreigingen, geweld of materiële schade doet de gemeente altijd aangifte bij de politie. Zij maken proces-verbaal op van de gebeurtenissen. De dader moet de kosten van de eventuele schade betalen.