Veerpolderpad - meer straatgroen in de buurt (2024-003)

23 januari 2024, 14:19

Leiden is een dichtbevolkte stad: mens en dier wonen er graag. En met extra groen en nieuwe leefgebieden voor stadsdieren houden we onze stad zo leefbaar mogelijk. Om ervoor te zorgen dat onze stadsdieren graag in Leiden blijven wonen, investeren we in hun leefgebieden. Meer groen betekent meer schuil- en voedselplekken voor de dieren in de stad. Zo biedt het straatgroen een fijne leefomgeving voor egels en in struiken broedende vogels als de merel en de roodborst. Deze soorten doen het momenteel slecht doordat er steeds minder struiken langs de straten te vinden zijn. Meer groen zorgt er ook voor dat het regenwater gemakkelijk kan weglopen en het houdt het water langer vast in de ondergrond. Bomen en struiken zorgen ook voor schaduw en verkoeling.

Op 12 december 2023 hebben wij ons voorstel voor extra aan te planten struweel langs het Veerpolderpad ter hoogte van de Blauwkarper aan u gepresenteerd. We kregen toen best wat reacties die wij zoals afgesproken hebben verwerkt in een aangepast voorstel. Het aangepaste ontwerp vindt u op de achterkant van deze brief. We hebben ook afgesproken om het aangepaste plan opnieuw op locatie met u te bespreken.

Denk mee op dinsdag 29 januari

Op dinsdagmiddag 29 januari komen we tussen 15.30 en 16.30 uur langs om het aangepaste ontwerp te presenteren en met u in gesprek te gaan. We zijn benieuwd naar uw reactie en ideeën.

Planning

De gemeente gebruikt de bij u opgehaalde informatie en reacties om een definitief plan te maken voor de aanleg van het extra groen. In februari/maart 2024 worden de struiken geplant.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Stan van der Laan
Projectleider cultuurtechniek en klimaatadaptatie