Stadsbestuur neemt met klem afstand van aantijgingen antisemitisme

19 april 2024, 14:03

Onlangs raakte de gemeente Leiden betrokken bij een felle online discussie over antisemitisme. Eerst was er een onjuiste veronderstelling dat een Leids cultuurpodium Joden zou weren. Daarop volgde de onjuiste bewering dat wethouder Yvonne van Delft antisemitisme zou steunen. Zowel de gemeenteraad als het college van burgemeester en wethouders namen donderdag 18 april stelling tegen de beschuldigingen en intimidaties die daarop volgden.

GroenLinks-fractievoorzitter Rembrandt Rowaan kwam namens de voltallige gemeenteraad met een statement. Burgemeester Peter van der Velden reageerde vervolgens namens het hele college van burgemeester en wethouders. Beide verklaringen staan hieronder weergegeven.

Verklaring gemeenteraad

‘Voorzitter, deze tekst spreek ik uit namens alle politieke fracties van Leiden:

Steeds vaker zijn volksvertegenwoordigers en bestuurders het mikpunt van nare, intimiderende reacties en bedreigingen. Helaas komt dat ook voor in onze stad Leiden. In het recente verleden, maar ook onlangs, zijn extreme uitingen en bedreigende reacties binnengekomen. Dit keer aan het adres van Wethouder Van Delft. Uitingen die in sommige gevallen zelfs in aanmerking komen voor aangifte.

De voltallige Leidse gemeenteraad neemt met klem afstand van de extreme (voornamelijk online) haatberichten en bedreigingen die bij onze bestuurders en volksvertegenwoordigers binnenkomen. Nogmaals benadrukken wij als politieke partijen dat wij staan voor inclusie. Bedreigingen en intimidatie jegens onze politici kunnen en zullen we nooit accepteren. Want in Leiden zoeken we de verbinding en beslechten we verschillen met een respectvolle dialoog.’

Reactie college van B&W

‘Voorzitter, ik dank de raad voor haar toelichting. Tevens dank aan de raad voor de moeite die u neemt om zich uit te spreken. Ik zou graag vanuit het college nog reageren.

Ook als voltallig college nemen wij nadrukkelijk afstand van de bewering dat wethouder Yvonne van Delft, of enig ander lid van het college, antisemitisme zou steunen. Daar is geen sprake van, daar is nooit sprake van geweest. Het is een bewering die ons allemaal raakt, en die op geen enkele manier logisch in verband kan worden gebracht met de tolerante en inclusieve boodschappen die wethouder Van Delft altijd heeft uitgedragen.

De wethouder is verzeild geraakt in een situatie, waarbij in een hoog tempo via online kanalen onwaarheden en verdraaiingen werden gepresenteerd als feiten. Dat leidde vervolgens tot misvattingen, ongepaste aantijgingen en zeer kwetsende verwensingen; een situatie waarin een dialoog niet mogelijk is.

Vanwege de radicale toon en intensiteit in de discussies heeft het college zich niet publiek gemengd in de ophef. Wél zochten we vanuit het college contact met mensen uit de Joodse gemeenschap in Leiden en daarbuiten om toelichting te geven bij het beeld dat via sociale media werd verspreid.

Leiden is een stad van inclusie. We zijn tegen discriminatie van welke bevolkingsgroep, religie, overtuiging dan ook. Als leden van het college van burgemeester en wethouders zetten wij ons dagelijks in voor behoud van die normen en waarden in de Leidse samenleving. Daarbij is één aspect onmisbaar, er moet altijd ruimte zijn voor het voeren van de dialoog.