Rapenburg - Herbestrating (2023-327)

Dit nieuwsbericht is verlopen.
21 december 2023, 14:51

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden aan het Rapenburg. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Wat gaan we doen?

De parkeervakken ter hoogte van het Rapenburg huisnummers 12 tot en met 22, 30 tot en met 42 en 58 tot en met 96 zijn aan onderhoud toe. We gaan dit opnieuw bestraten. Deze werkzaamheden doen we zoveel mogelijk met hergebruik van het aanwezige materiaal. Maar kapot materiaal vervangen we voor nieuw.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 8 januari 2024. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 9 februari 2024. Door het weer of andere onverwachte omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Om de bereikbaarheid van de parkeervakken zoveel mogelijk te behouden werken we in fases.

We starten vanaf de Scheepsmakersteeg en eindigen bij de Langebrug. Minimaal 1 week vooraf verplaatsen we de parkeerverboden naar de volgende fase.

Het is lastig in te schatten wat de exacte planning is, dit kan door omstandigheden wijzigen. Wilt u de bebordingen/parkeerverboden hiervoor goed in de gaten te houden.   

Overlast

De werkzaamheden gaan samen met geluidshinder. We doen ons uiterste best om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Maar u krijgt ongetwijfeld iets mee van de werkzaamheden.

Vragen

Heeft u vragen na het lezen van deze brief?

Bel dan met de gemeente Leiden. Telefoonnummer 14 071 – keuze 3 (maandag tot en met vrijdag 9.00-17.00 uur) of stuur een e-mail naar WT@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Wilco van der Burg
Projectcoördinator Cluster Beheer