Raadsherenbuurt - gebruik deel sportveld naast Leidse Reddingsbrigade als bouwterrein voor werkzaamheden (2023-323)

Dit nieuwsbericht is verlopen.
21 december 2023, 12:22

De riolering in de Raadsherenbuurt is aan vervanging toe. Voor de werkzaamheden onder de grond moeten de straten en stoepen open. Een mooi moment om de inrichting van de straten en het groen te vernieuwen. Zo zorgen we ervoor dat de Raadsherenbuurt in de toekomst bestand is tegen het veranderende klimaat met hevige regenbuien en langere periodes van droogte en hitte.

Bouwterrein

In het tweede kwartaal van 2024 begint de aannemer met de werkzaamheden in de Raadsherenbuurt. Voor de uitvoering heeft de aannemer een bouwterrein nodig om materialen zoals rioolbuizen, putten, kolken, grond en zand op te slaan die niet direct in de straat verwerkt kunnen worden. Ook worden hier de machines geplaatst en eventueel opgeladen. Voor de opslag van het materiaal, de bouwkeet en de opslag van de machines van de aannemer, is een bouwterrein nodig met een omvang van 2000 m2.

Het zoeken naar een geschikt bouwterrein was een flinke klus, mede vanwege de aangescherpte regels voor de stikstof- en Co2 uitstoot in de wet natuurbescherming. De locatie van het bouwterrein moet voldoen aan deze wet. In de straten van de wijk is deze ruimte niet beschikbaar. De gemeente heeft twee locaties die voldoen aan de wet natuurbescherming op de rand van Raadsherenbuurt verkend als bouwterrein.

Keuze voor sportveld naast Leidse Reddingsbrigade

De twee locaties die onderzocht zijn, zijn het grasveld in het Leidse Hout park (waar nu het hondenlosloopveld is en jaarlijks Werfpop plaatsvindt) en het grasveld naast de Leidse Reddingsbrigade. Voor beide locaties zijn de voor- en nadelen en technische voorwaarden inzichtelijk gemaakt. Daarnaast zijn ze besproken met de klankbordgroep van de Raadsherenbuurt. Met de wethouders Ashley North (Klimaat, Mobiliteit en Financiën) en Fleur Spijker (Economie, Kennis, Sport en Gezondheid) is besproken welke locatie de minste overlast bezorgt voor de wijk en de gebruikers. Samen is geconstateerd dat beide locaties intensief worden gebruikt en dat het bouwterrein voor de periode van 1,5 jaar een grote impact heeft op de omgeving en de gebruikers. Na weging van alle factoren is gekozen voor het grasveld naast de Leidse Reddingsbrigade.

Uit de stikstofberekening blijkt dat een deel van het bouwterrein buiten de wijk ingericht kan worden. Vanaf augustus 2024 komt het opslagterrein (600 m2) op het parkeerterrein van voetbalvereniging Lugdunum beschikbaar, dat nu voor het project Schipholweg wordt gebruikt.

Het bouwterrein op het grasveld naast de Leidse Reddingsbrigade kan hierdoor kleiner worden gemaakt (1400 m2) zodat meer ruimte overblijft voor sport en recreatie.

Ruimte voor sport

Het grasveld naast het bouwterrein met onder andere de net aangelegde jeu-de boulesbaan blijft beschikbaar voor sportactiviteiten en blijft toegankelijk via de huidige entree via de atletiek. Na de werkzaamheden wordt het sportveld hersteld en weer geschikt gemaakt voor sportactiviteiten.

Het bouwterrein wordt ingericht voordat de werkzaamheden in de Raadsherenbuurt starten. De aannemer informeert u hier tegen die tijd over.

Omgevingsvergunning

Het sportveld heeft in het bestemmingsplan de functie ‘sport’. Om het voor de duur van 1,5 jaar als bouwterrein te kunnen gebruiken, wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. Voor het aanvragen van deze vergunning is nog extra onderzoek nodig, zoals een flora en fauna onderzoek. Als de onderzoeken afgerond zijn, wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Als de omgevingsvergunning verleend is, wordt deze gepubliceerd in de Stadskrant. U kunt deze t.z.t. vinden op de website. De aanvraag en verleende vergunningen worden ook gepubliceerd op Overheid.nl en op officiëlebekendmakingen.nl

Meer informatie

Als de aannemer van het project bekend is, vindt er een inloopavond plaats over de werkzaamheden in de Raadsherenbuurt. U ontvangt hier tegen die tijd een uitnodiging voor.

Gedurende het project communiceert de aannemer met u door middel van bewonersbrieven en een bouwapp. Hoe u deze app kunt downloaden leest u in de uitnodiging voor de inloopavond. Ik adviseer u deze app te downloaden zodat u alle nieuwsberichten, inrichting van de bouwterreinen en de voortgang van het project kunt blijven volgen.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Stuur een e-mail naar raadsherenbuurt@leiden.nl of bel met omgevingsmanager Tamara Weber 14 071 –  keuze 4 (maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur). 

Met vriendelijke groet,

David van Zanten
Projectmanager duurzame wijkvernieuwing Raadsherenbuurt