Online inwonersraadpleging over Oude Lijn en Knooppunt Leiden Centraal

14 maart 2024, 21:23

Vanaf vandaag kan iedereen die dat wil online meedenken over de plannen voor de spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht (ook wel de Oude Lijn). Net als voor Knooppunt Leiden Centraal moeten er voor de stationsgebieden Den Haag Laan van Nieuw Oost-Indië, Schiedam en Dordrecht keuzes worden gemaakt.

Inwoners kunnen via www.raadplegingoudelijn.nl de online raadpleging invullen. De uitkomsten daarvan gebruiken bestuurders bij de keuzes die over de Oude Lijn en de stationsgebieden worden gemaakt.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat): “Als wethouder in Maastricht heb ik gezien hoe belangrijk het is om inwoners te betrekken bij de plannen voor hun stad. Niet alleen hebben inwoners vaak hele goede ideeën voor hun eigen leefomgeving, ook kunnen zorgen van inwoners dan worden meegenomen bij het uitwerken van de plannen. En dat maakt een project alleen maar beter. Ik ben benieuwd naar de uitkomsten van dit participatietraject.”

Wethouder Ashley North (Klimaat, Mobiliteit en Financiën): “Er komen steeds meer mensen in Leiden wonen en ook het aantal bezoekers aan de stad neemt toe. Het is belangrijk dat er een goede balans is tussen leefbaarheid en bereikbaarheid. Als bestuurder is het mijn taak om alle belangen goed te wegen. Belangen van inwoners, reizigers en werknemers komen bij Knooppunt Leiden Centraal allemaal samen. Het toffe aan deze manier van participeren is dat je op de stoel van de bestuurder kunt zitten. Ik ben heel benieuwd hoe de deelnemers aan de raadpleging die verschillende belangen wegen.”

Raadpleging

De online raadpleging stelt inwoners vragen over de voorkeuren en waarden voor de Oude Lijn en de stationsgebieden. De raadpleging neemt inwoners mee in de verschillende keuzes die bestuurders moeten maken en de dilemma’s waar zij voor komen te staan. De ruimte is beperkt en ook het budget is niet oneindig. Welke keuzes zouden inwoners maken als ze bestuurder waren? Moeten we nieuwe stations bouwen? De frequentie van sprinters verhogen? Of juist de fietsverbindingen naar de stations verbeteren? En moeten we in de stationsgebieden vooral ruimte maken voor fietsers en voetgangers? Of juist voor groenvoorzieningen? Of voor woningen en kantoren?

De uitkomsten van de raadpleging leveren een scherp beeld op van voorkeuren, gemeenschappelijke waarden en zorgen van inwoners. De raadpleging staat open van donderdag 14 maart tot en met dinsdag 30 april. De eerste resultaten worden voor de zomer verwacht. De uitkomsten over Knooppunt Leiden Centraal worden meegenomen in het participatietraject dat in Leiden in januari is gestart.

Vernieuwende participatiemethode

Vernieuwend aan deze raadpleging is dat inwoners op de stoel van een bestuurder worden gezet. De ruimte is beperkt en het budget is niet oneindig. Binnen deze kaders kunnen inwoners zelf kunnen bepalen waar zij hun voorkeuren over willen doorgeven. Willen zij hun mening geven over de inrichting van de omgeving van een bepaald bestaand station? Of over keuzes die worden gemaakt op het niveau van de hele Oude Lijn? Of juist over de inrichting van één van de mogelijke nieuwe stations? De overheid probeert zo maatwerk te leveren, zodat inwoners precies kunnen participeren waarover ze willen participeren. 

Stand van zaken

De Zuidelijke Randstad groeit de komende jaren fors. Er komen 170.000 woningen bij in de steden langs de Oude Lijn zoals Leiden, Den Haag, Delft, Schiedam, Rotterdam en Dordrecht. Het is belangrijk dat deze nieuwe woningen goed ontsloten worden met het openbaar vervoer. Daarom investeren het Rijk en de regio 1,6 miljard euro in de Oude Lijn en het ontsluiten van woningbouwlocaties rondom de Oude Lijn. Eind 2024 nemen het Rijk en de regio een beslissing over welke oplossingsrichtingen kansrijk zijn. Ook voor Knooppunt Leiden Centraal. De uitkomsten van de raadpleging worden gebruikt bij het nemen van die beslissing. Eind 2025 wordt een beslissing genomen over welk plan uiteindelijk gebouwd wordt in Leiden.