Noordeinde - uitkomst DoeMee over fietsparkeerlocaties (2024-136)

7 juni 2024, 18:20

Op het Noordeinde willen we graag ruimte maken voor voetgangers. Om het probleem van geparkeerde fietsen op de stoepen te verminderen, plaatsen we extra fietsenrekken in de directe omgeving van het Noordeinde.

Begin januari kon u op DoeMee uw keuze doorgeven waar de extra fietsenrekken zouden moeten komen.

Uitslag DoeMee over locaties fietsparkeren in de omgeving van het Noordeinde

Het ontwerp waarbij fietsparkeerplekken op de locaties Kort Rapenburg en Rapenburg ingetekend zijn, heeft de meeste stemmen gekregen. Op basis van nader onderzoek én de reacties op DoeMee is dit ontwerp verder uitgewerkt.

Locatie Kort Rapenburg

Uit onderzoeken is gebleken dat de duiker (een duiker is een betonnen constructie onder het wegdek wat de watergang Rapenburg verbindt met het Galgewater) dichter onder de weg en middenberm ligt dan eerder werd aangegeven. Dit betekent dat er heel weinig ruimte is om de fietsenrekken goed te bevestigen. Mocht er hard tegen het rek worden aangereden, dan brengt deze direct schade toe aan de duiker. Dit is zeer onwenselijk.

Gekeken is of we de fietsenrekken net naast de duiker kunnen plaatsen. Als we de rekken naast de duiker plaatsen komen ze te dicht op de rijbaan te staan. Hierdoor is er minder gebruiksruimte voor het parkeren van de fiets en wordt het zicht voor zowel fietsers en automobilisten rondom het kruispunt minder goed. Daarom is de keuze gemaakt om geen fietsparkeerplekken op het Kort Rapenburg te plaatsen.

Locatie Rapenburg

Op het Rapenburg maken we 71 extra fietsparkeerplekken. Om deze te kunnen plaatsen worden 9 parkeerplaatsen opgeheven. Daarnaast maken we 2 autoparkeerplekken vrij om ruimte te bieden voor verblijf aan het water. We plaatsen de fietsenrekken op dezelfde wijze als de andere, al bestaande rekken op het Rapenburg. In totaal zijn er straks 142 fietsparkeerplekken op het Rapenburg.

Locaties Nova Passage, Neeltje Zuydtbrouckhof en Oude Varkenmarkt

De keuze is niet gevallen op het maken van extra fietsparkeerplekken in de Nova Passage, Neeltje Zuydtbrouckhof en op de Oude Varkenmarkt. De gemeente heeft echter eerder verzoeken ontvangen om op een aantal plekken op de Oude Varkenmarkt het fietsparkeren te ordenen door het plaatsen van vaste fietsenrekken. Omdat de gemeente graag deze wensen verder wil onderzoeken, ontvangen de bewoners en ondernemers van de Oude Varkenmarkt binnenkort een brief waarin zij worden uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan.

Vervolg

De werkzaamheden om het Noordeinde opnieuw in te richten zijn gestart. Hierover hebben omwonenden in de week van 29 april een brief ontvangen. Daarin is gemeld dat het parkeren van fietsen op het Noordeinde dan niet meer mogelijk is. Er worden tijdelijke fietsenrekken geplaatst op het Rapenburg.

Werkzaamheden

De tijdelijke fietsenrekken op het Rapenburg worden geleidelijk vervangen door vaste fietsenrekken gedurende de periode dat de werkzaamheden op het Noordeinde plaatsvinden.

Informatie en vragen

Op DoeMee kunt u het ontwerp voor het parkeren van fietsen op het Rapenburg inzien. Hier staan ook onze antwoorden op de reacties die op DoeMee zijn geplaatst. Meer informatie over het project Ruimte op Straat en het fietsparkeren in de omgeving van het Noordeinde staan op leiden.nl/ruimte-op-straat.

Hebt u vragen? Bel 14 071 – keuze 4 of mail naar ons projectteam via autoluw@leiden.nl.