Koninklijke onderscheiding voor Annemieke Middeldorp

7 juni 2024, 14:15

Op donderdag 6 juni 2024 heeft Annemieke Middeldorp uit handen van burgemeester Peter van der Velden een koninklijke onderscheiding ontvangen. Ze is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor haar uitzonderlijke bijdragen aan de Nederlandse Vereniging van Gynaecologie & Obstetrie (NVOG) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Sinds 1983 is Annemieke Middeldorp een sleutelfiguur binnen de Commissie Cursorisch Onderwijs (CCO) van de NVOG. Als secretaris en later voorzitter heeft zij een cruciale rol gespeeld in het ontwikkelen en organiseren van vernieuwend onderwijs voor gynaecologen. Haar inspanningen hebben de CCO tot een onmisbaar instituut gemaakt, dat diepgaande invloed heeft gehad op de opleiding van gynaecologen in Nederland.

Naast haar bestuurlijke talenten heeft mevrouw Middeldorp ook inhoudelijk bijgedragen door het geven van lezingen, het organiseren van workshops en uitwisselingen met Suriname. Haar ideeën en initiatieven hebben geleid tot een innovatief en breed onderwijsprogramma.

In haar werk als gynaecoloog-perinatoloog in het LUMC heeft zij indrukwekkende prestaties geleverd op het gebied van patiëntenzorg, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Haar werk in de MOET-cursus heeft nationale en internationale erkenning gekregen, en zij heeft vele gynaecologen opgeleid in acute zorg.

Annemieke Middeldorp heeft haar kennis en ervaring belangeloos gedeeld, naast haar drukke baan en nachtdiensten. Ze heeft een bijzondere bijdrage geleverd aan de foetale chirurgie en internationale cursussen voor aspirant foetaal chirurgen verzorgd.

Mevrouw Middeldorp is eind mei 2024 met pensioen gegaan. Ter ere van haar pensionering werd op 6 juni 2024 een afscheids-symposium georganiseerd, waar zij officieel de onderscheiding heeft ontvangen.