Houtzaagmolen - werkzaamheden (2024-011)

26 januari 2024, 14:26

De gemeente Leiden werkt samen met Van der Vorm Vastgoed, de eigenaar van het winkelcentrum, aan de vernieuwing van winkelcentrum De Kopermolen en de directe omgeving. Op dit moment plannen we de werkzaamheden ter voorbereiding op de bouw van de Tiny Houses aan de noordzijde. Via deze brief informeren wij u hierover.

Start werkzaamheden gebied rondom noordzijde Kopermolen (Panda)

Op hoofdlijnen is nu bekend dat de volgende werkzaamheden gaan plaatsvinden:

  • Begin februari wordt gestart met het omleggen van kabels en leidingen door Liander en verschillende Telecombedrijven.
  • Vanaf half maart start de gemeente met het bouwrijp maken van het terrein.
  • Begin april start de inrichting van het bouwterrein en de sloopwerkzaamheden namens Van der Vorm Vastgoed.

Bovengenoemde data zijn onder voorbehoud en kunnen door bijvoorbeeld de weersomstandigheden worden aangepast.

De bouwwerkzaamheden lopen naar verwachting door tot en met het 4e kwartaal 2024. We zullen u tijdens de bouw op de hoogte houden via de nieuwsbrief van het winkelcentrum de Kopermolen, informatie vanuit de aannemer en bewonersbrieven voor de omwonende.

Parkeren en overlast

Mogelijk ervaart u tijdens de werkzaamheden enige overlast in de vorm van geluid en kortstondige wegversmallingen. Alle woningen blijven uiteraard bereikbaar. Een aantal parkeerplekken vervalt tijdelijk. Er worden tijdig borden geplaatst om bewoners en bezoekers te informeren om welke plekken het gaat.

Wij proberen de overlast tot een minimum te beperken.

Heeft u vragen of suggesties?

Bel dan met mij op 06-52699096 of met de gemeente Leiden, telefoonnummer 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Bakker
Omgevingsmanager Gemeente Leiden en Van der Vorm Vastgoed Groep