Preventief Interventie Team

Ziet de school dat uw kind vastloopt? Het Preventief Interventie Team (PIT) kan helpen.

Wat doet het Preventief Interventie Team?

Het Preventief Interventie Team (PIT) bestaat uit professionals van diverse hulpverleningsorganisaties en werkt in opdracht van de gemeente. Verschillende scholen in Leiden maken gebruik van de PIT-aanpak. Het doel is het risico op het ontwikkelen van ernstige gedragsproblemen te verkleinen en te zorgen dat kinderen hun schoolloopbaan succesvol doorlopen.

  • Het team grijpt actief en preventief in en ondersteunt kinderen en jongeren die op school problemen hebben. Om te voorkomen dat de problemen erger worden. 
  • Samen met ouders/verzorgers en de leerkrachten op school kijkt het team hoe het kind het beste geholpen kan worden. 
  • De aanpak is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en bestaat uit een praktische aanpak en passende hulp. 
  • De medewerkers werken in duo’s. De ervaring leert dat dit positief werkt, onder andere doordat er bijna altijd een medewerker beschikbaar is of betrokken blijft.
  • Het PIT blijft zo lang als nodig is betrokken, volgt hoe het met het kind gaat en springt in als het weer nodig mocht zijn.

Wanneer betrekt de school PIT?

Een school kan het PIT inschakelen als zij zorgen hebben over het gedrag van uw kind. Bijvoorbeeld als uw kind snel boos wordt, ruzie maakt of grenzen of schoolregels overtreedt. Vaak laten kinderen dit gedrag zien uit onmacht, omdat het ze bijvoorbeeld niet lukt om hun gevoelens op een andere manier te uiten. Het kan zijn dat uw kind ook thuis problemen heeft met het gedrag.

Toestemming ouders/verzorgers

Het PIT kan alleen starten als u op de hoogte bent en toestemming hebt gegeven. Het PIT legt hun werkwijze eerst uit in een gesprek. Daarna kunt u akkoord gaan met de PIT-aanpak of de hulp weigeren. De toestemming voor het PIT kan op ieder moment weer ingetrokken worden.

Onderzoek

Een belangrijk onderdeel van de aanpak is onderzoek (screening). Collega’s van de Universiteit Leiden onderzoeken wat de sterke en zwakkere kanten zijn van uw kind. Tegelijkertijd zal de PIT-coach in gesprek gaan met school en met u. De gesprekken zijn om uit te vragen hoe het op school en thuis gaat en waar uw kind hulp bij nodig heeft. 

Hulp en ondersteuning

Aan de hand van het onderzoek en de wat er uit de gesprekken met ouders en school komt, geeft het PIT advies aan ouders/verzorgers, school en eventueel andere betrokkenen. Samen bepalen we daarna wat er nodig is om ervoor te zorgen dat het weer beter gaat in de klas en dat uw kind zich zo fijn mogelijk voelt. Daarbij kijken we hoe we zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij wat uw kind nodig heeft. 

Verschillende vormen van hulp zijn bijvoorbeeld: een coach op school, gesprekken met leerkrachten of gesprekken met ouders.

Past de PIT-aanpak niet bij uw kind? Of heeft uw kind andere hulp nodig? Dan kunnen wij hierin ook meedenken en helpen met het vinden van beter passende hulp en ondersteuning

Privacy

Het PIT deelt geen informatie over uw kind met andere partijen zonder uw toestemming.