Straatnamen

Op deze pagina kunt u zien welke straatnamen er zijn in Leiden, wat de geschiedenis is van de straatnamen in de Leidse binnenstad en hoe u een voorstel kunt doen voor een nieuwe straatnaam.

Kijk in de straatnamenlijst (pdf, 605 kb) voor de actuele straatnamen in Leiden.

Nieuwe straatnamen

Wanneer er een straat bij komt in de stad, start de gemeente een procedure voor een nieuwe straatnaam. De Straatnamencommissie overlegt over de voorstellen en brengt daarna een advies uit aan het college van burgemeesters en wethouders dat de nieuwe straatnaam vaststelt.

Voorwaarden

  • De naam is duidelijk, herkenbaar en niet te lang.
  • De naam is niet in gebruik bij de gemeente en lijkt niet op een bestaande naam.
  • De naam past bij de omgeving. Hou rekening met bestaande thema’s, zoals in de Bloemenbuurt of de Burgemeesterswijk.
  • Verwijst de naam naar een persoon? Dan moet deze persoon al enige tijd overleden zijn. Ook moet de persoon bekend zijn bij de bevolking van Leiden.
  • Leden van het Koninklijk Huis mogen bij leven vernoemd worden.

Hebt u een idee voor een nieuwe straatnaam?

Wilt u een idee voor een straatnaam doorgeven aan de gemeente? Schrijf dan een brief aan de Straatnamencommissie. Dit kunt u op twee manieren doen. Maak gebruik van het contactformulier of stuur uw idee per post naar de gemeente.

Zet in uw bericht in ieder geval:

  • uw idee
  • de achtergrond van uw voorstel

Aanvullend kunt u voor de duidelijkheid een plattegrond of schets van de situatie meesturen.

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 5 werkdagen een bericht dat uw voorstel ontvangen is.
De Straatnamencommissie komt vier keer per jaar bij elkaar en bespreekt alle voorstellen. Na de bespreking van uw idee krijgt u een inhoudelijke reactie toegestuurd per e-mail of brief.

De adviezen die de Straatnamencommissie uitbrengt aan het college van burgemeester en wethouders plaatsen we in de Stadskrant.

Wilt u daarop een reactie geven? Doe dat dan binnen 2 weken. In het bericht in de Stadskrant staat hoe u dat kunt doen.

Veel straatnamen hebben een interessante geschiedenis. In dit overzicht kunt u de achtergrond van de Leidse straatnamen opzoeken.

Hebt u een aanvulling op de achtergrond van de naamgeving van een straat? Laat het ons weten via het contactformulier.