Onderhoud en overlast van bomen

De gemeente Leiden krijgt soms verzoeken binnen van bewoners om bomen te kappen, te ruimen, of te snoeien. Zulke verzoeken worden zelden uitgevoerd, want Leiden is een dichtbevolkte stad en bomen en ander groen moet gekoesterd worden. Dat is ook vastgesteld in Verordening fysieke leefomgeving en de Afweging voor de aanwijzing en bescherming bomen Leiden.

Lees daarom voordat u een dergelijk verzoek doet, hoe deze aanvragen worden beoordeeld.

Bomen worden niet gekapt of gesnoeid omdat:

  • u allergisch bent voor bloesem en pollen
  • u last heeft van vallend blad, bloemen, vruchten, stekels of zaden
  • er plantensappen, zoals honingdauw van een boom of struik komt
  • ze volgens de melder ‘te groot’ zijn
  • ze voor schaduw zorgen
  • er vogels in wonen die uitwerpselen laten vallen

Wanneer wordt er wel wat met uw melding gedaan?

U melding wordt altijd serieus bekeken. Bijvoorbeeld als de melding gaat over zieke bomen, bomen die dreigen om te vallen of op een andere manier gevaar opleveren.