Kadernota Kwaliteit Openbare Ruimte

Het Handboek is de uitwerking van de Kadernota kwaliteit openbare ruimte 2025. De Kadernota geeft de kaders en uitgangspunten voor de inrichting van de openbare ruimte.

De interne commissie Toets- en Adviescommissie Openbare Ruimte (TACOR) controleert of alle ontwikkelingen in de buitenruimte voldoen aan de eisen uit de kadernota.