Rioolaansluiting aanvragen

Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel en wilt u worden aangesloten? Of wilt u bij een verbouwing de aansluiting van uw rioolleiding naar het hoofdriool (perceelaansluiting) laten vervangen? Dan kunt u hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente Leiden.

De gemeente zorgt voor het hoofdrioolstelsel en de perceelaansluiting in de openbare ruimte. De perceelaansluiting is de aansluiting vanaf de erfgrens tot en met het hoofdriool. Ook gaan wij over de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging op gemeentegrond. De leiding op uw eigen terrein, de terreinleiding, moet u zelf (laten) aanleggen. 

Voorwaarden

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden gelden de volgende voorwaarden:

 • De rioolaansluiting, bestaat uit een perceelaansluitleiding, een terreinleiding en een ontstoppingsstuk. Deze voldoen aan het bouwbesluit en het uitvoeringsbeleid van de gemeente Leiden.
 • Er zijn 2 variaties voor rioolaansluitingen; een gecombineerde aansluiting en een gescheiden aansluiting. Bij een gecombineerde rioolaansluiting stroomt het regenwater en het afvalwater door dezelfde buis naar het gemeentelijk riool. Bij vervanging of bij nieuwbouw moet u een gescheiden rioolaansluiting maken. U hebt dan een dubbele rioolaansluiting nodig. Een voor de afvoer van het afvalwater en een voor de afvoer van het regenwater.
 • Elk perceel wordt afzonderlijk aangesloten op het gemeenteriool. In zeer bijzondere gevallen kan de gemeente afwijkingen toestaan.
 • U mag niet zelf de aansluiting op het hoofdriool (laten) maken.
 • De gemeente maakt een inschatting van de kosten en stuurt de offerte naar u toe.
 • Nadat u het bedrag van de offerte heeft overgemaakt, wordt de aansluiting in opdracht van de gemeente door een aannemer aangelegd.
 • Binnen het werkterrein van de perceelaansluitleiding mogen geen obstakels liggen zoals puin, bouwmaterialen en steigers.

De terreinleiding op private grond moet aan de volgende eisen voldoen:

 • Het verschil tussen terreinleiding voor regenwater en terreinleiding voor afvalwater moet duidelijk zichtbaar zijn. De afvoerbuis voor regenwater moet bruin van kleur zijn, de afvoerbuis voor afvalwater grijs van kleur.
 • De onderkant van de buis ligt maximaal 80 centimeter onder het uiteindelijke straatniveau.
 • De terreinleiding heeft een maximale diameter van 160 millimeter.
 • De terreinleiding loopt tot de erfgrens.
 • De terreinleiding is vrij gegraven en zichtbaar.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag online doen. Er is een formulier voor bedrijven en een voor particulieren. Bent u een particulier? Dan hebt u DigiD nodig.

Meesturen

 • situatieschets
 • verklaring of de rioolaansluiting een gescheiden of gecombineerd stelsel is

Kosten

De hoogte van de kosten is afhankelijk van de werkzaamheden die verricht moeten worden. Na uw aanvraag maakt de gemeente een offerte van de verwachte kosten. Nadat u die heeft betaald wordt het werk uitgevoerd. Als de werkzaamheden klaar zijn worden de werkelijke kosten vergeleken met het bedrag dat u al heeft betaald. Als het werk goedkoper uitvalt, krijgt u geld terug en als het werk duurder uitvalt moet u het verschil bijbetalen.

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen 2 werkweken een reactie op uw aanvraag. Van aanvraag tot de aanleg van de aansluiting duurt in totaal ongeveer 8 werkweken.

Meer informatie