Kabels en leidingen in openbare grond

Alleen telecombedrijven en nutsbedrijven mogen kabels en leidingen leggen. Hiervoor is een vergunning nodig.

Telecombedrijven vragen een instemmingsbesluit aan en nutsbedrijven vragen een vergunning aan om kabels en leidingen te mogen leggen.

Voorwaarden

  • Alleen kabelexploitanten mogen een aanvraag indienen.
  • Doet u voor een kabelexploitanten een aanvraag? Voeg dan altijd een door de exploitant ondertekende machtiging bij.
  • De vergunning geeft de gemeente altijd op naam van de kabel- of leidingexploitant af.
  • Bijlagen mogen niet groter dan 25MB in totaal opgeteld zijn. Zijn de bestanden groter? Bel dan met Team Vergunningen via 14 071.

Verkeersmaatregelen tot 1 juli

Zijn er door uw werkzaamheden verkeersmaatregelen nodig? Bijvoorbeeld het plaatsen van borden bij de afsluiting van een weg of rijbaan? Dan verzorgt de gemeente Leiden dit. Het is niet toegestaan zelf borden of hekken te plaatsen. Hou rekening met extra kosten.

Is het nodig om een sleutelpaal te verwijderen? Dan komt na goedkeuring van uw aanvraag, op de afgesproken dag, een medewerker van de gemeente langs om de paal te verwijderen. Deze paal plaatst de medewerker ook weer terug. Hou rekening met extra kosten.

Let op: 

  • Moeten er afzethekken komen? Vraag de ontheffing minimaal 2 weken van tevoren aan.
  • Is er een parkeerverbod nodig? Vraag de ontheffing minimaal 4 weken van tevoren aan.

Verkeersmaatregelen vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli 2024 dient u zelf de tijdelijke verkeersmaatregelen volgens het goedgekeurde verkeersplan op tijd te plaatsen. De gemeente Leiden plaatst deze niet meer.

Houd u hierbij rekening met de volgende termijnen:

  • Vooraankondiging parkeerverboden: plaatsen 2 weken voor de start van de werkzaamheden
  • Vooraankondiging wegafsluiting: plaatsen 2 weken voor de start van de werkzaamheden
  • Tijdelijke verkeersmaatregelen: plaatsen bij start werkzaamheden

U verwijdert de tijdelijke verkeersmaatregelen en mogelijke parkeerverboden direct na afloop van de herstelwerkzaamheden aan de verharding (straatwerk) en/of groenvoorziening. De gemeente zorgt voor deze herstelwerkzaamheden.

Is het nodig om een sleutelpaal te verwijderen? Dan komt na goedkeuring van uw aanvraag, op de afgesproken dag, een medewerker van de gemeente langs om de paal te verwijderen. Deze paal plaatst onze medewerker ook weer terug. Hou rekening met extra kosten.

Aanvragen

Doe online een aanvraag voor een leidingenvergunning of instemmingsbesluit.

Gaat het om een opbreking van minder dan 25 meter? Doe de melding via Moor. Voor hoogspanningsleidingen, hoge druk gasleidingen, stadsverwarmingsleidingen en bouwaansluitingen moet altijd een vergunning worden aangevraagd.

Vooroverleg

Wilt u een vooroverleg hebben? Bel dan met 14 071 om een afspraak te maken en kom naar de balie van de gemeente. Neem de tracétekening mee naar uw afspraak.

Kosten

De kosten (2024) voor het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn € 556,47.

Aanvullende kosten

Na uitvoering van werkzaamheden herstelt de gemeente de straat, berm of plantsoen. De kosten (pdf, 115 kb) voor deze werkzaamheden zijn voor de aanvrager.

Hoelang duurt het?

De behandeling van een aanvraag duurt 8 weken. In sommige gevallen wordt deze termijn verlengd met 6 weken. U krijgt hier altijd bericht van.

Meer informatie