Rioolaansluiting aanvragen

De gemeente zorgt voor het hoofdrioolstelsel in de openbare ruimte en gaat over de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging op gemeentegrond. De gemeente zorgt ook voor de perceelaansluitleiding. Dat is de aansluiting vanaf de erfgrens tot en met het hoofdriool. De leiding op uw eigen terrein, de terreinleiding, moet u zelf (laten) aanleggen. 

Bent u nog niet aangesloten op het rioolstelsel en wilt u worden aangesloten? Of wilt u bij een verbouwing uw perceelaansluitleiding laten vervangen? Dan kunt u hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente Leiden.

Voorwaarden

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden gelden de volgende voorwaarden:

 • De rioolaansluiting, bestaat uit een perceelaansluitleiding, een terreinleiding en een ontstoppingsstuk. Deze moeten voldoen aan het bouwbesluit en het uitvoeringsbeleid van de gemeente Leiden
 • Er zijn 2 variaties voor rioolaansluitingen; een gecombineerd aansluiting en een gescheiden aansluiting. Bij een gecombineerde rioolaansluiting stroomt het regenwater en het afvalwater door dezelfde buis naar het gemeentelijk riool. Bij vervanging of bij nieuwbouw moet u een gescheiden rioolaansluiting maken. U hebt dan een dubbele rioolaansluiting nodig. Eén voor de afvoer van het afvalwater en één voor de afvoer van het regenwater
 • Elk perceel wordt afzonderlijk aangesloten op het gemeenteriool. In zeer bijzondere gevallen kan de gemeente afwijkingen toestaan
 • U mag niet zelf de aansluiting op het hoofdriool (laten) maken
 • De gemeente maakt een inschatting van de kosten en stuurt de offerte naar u toe
 • Nadat u het bedrag van de offerte heeft overgemaakt, wordt de aansluiting in opdracht van de gemeente door een aannemer aangelegd
 • Binnen het werkterrein van de perceelaansluitleiding mogen geen obstakels liggen zoals puin, bouwmaterialen en steigers.

De terreinleiding op private grond moet aan de volgende eisen voldoen

 • Het verschil tussen terreinleiding voor regenwater en terreinleiding voor afvalwater moet duidelijk zichtbaar zijn. De afvoerbuis voor regenwater moet bruin van kleur zijn, de afvoerbuis voor afvalwater grijs van kleur
 • De onderkant van de buis ligt maximaal 80 centimeter onder het uiteindelijke straatniveau
 • De terreinleiding heeft een maximale diameter van 160 millimeter
 • De terreinleiding loopt tot de erfgrens
 • De terreinleiding is vrij gegraven en zichtbaar