Kabels en leidingen in openbare grond

Alleen telecombedrijven en nutsbedrijven mogen kabels en leidingen leggen. Hiervoor is een vergunning nodig.

Telecombedrijven vragen een instemmingsbesluit aan en nutsbedrijven vragen een vergunning aan om kabels en leidingen te mogen leggen.

Voorwaarden

Alleen kabelexploitanten mogen een aanvraag indienen. Als u namens een kabelexploitanten een aanvraag doet, moet u een door de exploitant ondertekende machtiging bijsluiten.

De vergunning wordt altijd op naam van de kabel- of leidingexploitant afgegeven.

Bijlagen mogen niet groter dan 10mb zijn. Zijn de bestanden groter? Bel dan met Team Vergunningen via 14071.