Woonoverlast melden

Woonoverlast kan op vele manieren voorkomen:

 • Geluidsoverlast
 • Vervuiling en stankoverlast
 • Burenruzie
 • Asociaal gedrag
 • Verward of zorgbehoevend gedrag
 • Intimidatie en vandalisme
 • Onrechtmatige bewoning, zoals onderverhuur sociale huurwoning
 • Drugsoverlast of andere criminele activiteiten

Afhankelijk van de aard van de overlast kunt u zelf in gesprek gaan met uw buren. Wij helpen u graag op weg hoe u dit het beste kunt doen. Als de overlast aanhoudt dan kunt u hier een melding van maken.

Bent u huurder of woningzoekende?

Huurt u van een particuliere verhuurder een woning of woonruimte? En hebt u problemen met de verhuurder? Of zoekt u een woning en voelt u zich door een particuliere verhuurder gediscrimineerd, bedreigd of bang gemaakt? Ga dan naar de pagina Ongewenst verhuurgedrag melden.

Een eerste stap is om uw buren te laten weten dat u overlast ervaart. Mogelijk zijn ze zich er niet van bewust dat zij overlast veroorzaken. Spreek uw buren op een rustig moment vriendelijk aan op hun gedrag. Wacht niet te lang en spaar uw frustraties niet op. Wilt u informatie of advies over het aanspreken van uw buren? Op deze website zijn diverse tips te vinden. Is er sprake van een burenruzie of lukt het u niet goed om contact te leggen met uw buren? Schakel dan de hulp van buurtbemiddeling in. In Leiden is dat de organisatie Kwadraad. U kunt Kwadraad telefonisch of per mail bereiken: Tel.: 088-9004000, email: buurtbemiddeling@kwadraad.nl Op de webpagina ‘wat moet ik doen bij burenoverlast‘ van de Rijksoverheid vind u nog meer informatie over dit onderwerp.

Meld overlast op de juiste plek. Als u huurt bij een corporatie, meld daar de overlast dan ook. Bel in geval van een bedreigende of  noodsituatie altijd de politie via 0900-8844 of bij spoed via 112.

Bent u huurder bij een corporatie?

Huurt u van een wooncorporatie of van een particulier? Meld dan de overlast rechtstreeks bij de verhuurder of corporatie. Op basis van uw melding zal de corporatie nagaan of er eerdere klachten bekend zijn over de overlastgever. Op basis van de door u aangeleverde informatie en het bestaande dossier wordt de melding afgehandeld. Uw corporatie informeert u over de voortgang en schakelt eventueel hulp in van partnerorganisaties zoals gemeente of de GGD.

Hieronder vindt u een overzicht met contactgegevens van de woningcorporaties in Leiden waar u uw overlastmelding kunt doorgeven:

Corporatie Telefoonnummer en openingstijden Melding
De Sleutels 071-5162636 Ma t/m do: 8.30-16.00 uur Vr. 8.30-12.00 uur Online formulier
Ons Doel 071-5222025 Ma t/m do: 8.30-16.00 uur Vr. 8.30-12.00 uur Online formulier
Duwo 0900-2353896 Ma t/m vr. 8.30-17.00 uur Contactformulier
Portaal 088-7678225 Ma t/m vr. 8.00-17.00 uur Mijn portaal
SHWJ 071-5134618 Ma t/m do: 8.30-16.30 uur vr. 8.30-13.00 uur Raadpleeg het stappenplan Of schriftelijk naar: SHWJ, Breestraat 55, 2311 CJ Leiden
     

 

Hebt u een koopwoning of een particuliere huurwoning?

Meld uw overlastsituatie bij het Zorg en Veiligheidshuis. Op basis van uw melding zal het Zorg en Veiligheidshuis met verschillende partners overleggen en beoordelen hoe en door welke organisatie(s) de overlastsituatie het beste kan worden opgepakt en u hierover informeren.

U kunt het Zorg en Veiligheidshuis telefonisch bereiken op: 088 – 308 43 43 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur).

Andere vragen of opmerkingen

U kunt altijd contact opnemen met uw wijkagent of de gemeente met vragen over een overlastsituatie. Het is van belang dat meldingen altijd gedaan worden volgens bovenstaande meldroutes. De gemeente Leiden is binnen kantooruren bereikbaar via 14 071. Via de site van de politie kunt u vinden wie uw wijkagent is met bijbehorende contactgegevens.

Meld dit dan bij de gemeente Leiden of bij de woningcoöperatie.

Voorbeelden van onrechtmatige bewoning zijn:

 • Onderverhuur (doorverhuren van een woning door de huurder)
 • Overbewoning (meer bewoners in een huis dan is toegestaan)
 • Niet bewonen van de huurwoning door de huurder
 • De woning wordt gebruikt voor criminele activiteiten, zoals: hennepteelt of prostitutie

U kunt de melding aan de gemeente doen via het contactformulier. Uw melding wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. Onrechtmatige bewoning melden Als u een melding wilt doen aan een verhuurder van sociale huurwoningen in Leiden, kijk dan onder ‘Melden van woonoverlast’ op deze pagina. Onrechtmatige bewoning kan verschillende problemen veroorzaken. Bijvoorbeeld overlast en gevoel van onveiligheid in eigen woning of buurt. Maar het zorgt er ook voor dat woningen in het toch al schaarse woningaanbod op een verkeerde manier gebruikt worden. Uw melding kan het verschil maken.

Woningen moeten aan bepaalde eisen voldoen om erin te mogen wonen. Heeft uw woning of een woning in uw straat achterstallig onderhoud en pakt de eigenaar dit niet aan? Meld dit dan bij de gemeente.

Voorwaarden

Huurt u een huis of een woonwagen? Meld het achterstallig onderhoud dan eerst schriftelijk aan de eigenaar. Pas als duidelijk is dat de eigenaar de problemen niet wil verhelpen, kunt u dit melden bij de gemeente.

Melden

Doe uw melding online. Lukt dit niet? Dan kunt u telefonisch uw melding doorgeven via telefoonnummer 14 071. Achterstallig onderhoud melden

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 10 werkdagen een reactie op uw melding. De gemeente onderzoekt uw melding en beoordeelt de onderhoudssituatie. Voldoet het onderhoud niet aan de eisen uit het Bouwbesluit? Dan kan de gemeente de eigenaar van het pand verplichten om de problemen te (laten) herstellen.

Meld het bij de gemeente. Weet u niet zeker of de (ver)bouwwerkzaamheden illegaal zijn? Lees dan de voorwaarden voor verbouwingen bij omgevingsvergunningen.

Nodig bij de melding

 • uw persoonlijke gegevens: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • beschrijving van de illegale bouw
 • locatie van de illegale bouw
 • startdatum van de illegale bouw

Melden

Doe uw melding online. Kunt of wilt u dit niet online doen? Dan kunt u telefonisch uw melding doorgeven via 14 071. Melden illegale (ver)bouwwerkzaamheden

Hebt u overlast van toeristen die de woning van uw buren huren, bijvoorbeeld door geluid of asociaal gedrag? Of denkt u dat uw buren illegaal toeristisch verhuren? Meld dit dan bij de gemeente.

 Weet u niet zeker of de toeristische verhuur illegaal is? Lees dan de voorwaarden van toeristische verhuur.

Nodig bij de melding

 • uw persoonlijke gegevens: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • adres van het pand dat overlast geeft
 • beschrijving van het soort overlast
 • tijdstip en duur van de overlast

Melden

Kijk voordat u een melding doet eerst wat u zelf kunt doen. Bespreek het probleem eerst met uw buren. Komt u er toch samen niet uit? Doe uw melding dan online. Kunt of wilt u uw melding niet online doen? Bel dan met 14 071.