Wijzigen of afwijken van het omgevingsplan

Wilt u gaan (ver)bouwen? Bekijk dan eerst het omgevingsplan. Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het omgevingsplan staat? Dan kunt u de gemeente vragen het omgevingsplan aan te passen. Of vraag een omgevingsvergunning aan om op bepaalde punten van het bestemmingsplan af te mogen wijken.

In het omgevingsplan staan alle regels over de fysieke leefomgeving; alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt. U vindt daarin ook waar gebouwd mag worden en waarvoor een gebouw gebruikt mag worden.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • Controleer of uw plan past binnen de mogelijkheden van het omgevingsplan. Bekijk de Regels op de kaart in het Omgevingsloket.
  • Past uw plan niet binnen het omgevingsplan? Vraag dan een omgevingsvergunning aan om op bepaalde punten van het omgevingsplan af te mogen wijken.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kan via het Omgevingsloket. Op de pagina Omgevingsvergunning aanvragen kunt u hier meer informatie over vinden.

Afspraak maken

Wilt u meer informatie over een wijziging van het omgevingsplan? Of wilt u liever langskomen? Bel voor een afspraak 14 071.