Welstandsnota

De gemeente beoordeelt of uw (bouw) plan voldoet aan de regels in de Welstandsnota.  

De regels in de Welstandsnota gaan over:

  • karakter van bestaande bebouwing
  • openbare ruimte
  • landschap
  • stedenbouwkundige context
  • massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling
  • samenhang bouwwerk
  • plaatsen van zonnepanelen

Sneltoets

In de Welstandsnota staan ook de sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwplannen. Bijvoorbeeld dakkapellen, aan- en uitbouwen en kozijnwijzigingen. Wanneer uw plan voldoet aan deze sneltoetscriteria, kan de gemeente uw bouwaanvraag snel afhandelen. De gemeente vraagt dan geen advies aan de Welstands- en monumentencommissie (WML).

Zonnepanelen in het beschermd stadsgezicht

Voor de beschermde stadsgezichten in Leiden, dat zijn de historische binnenstad en de zuidelijke schil, kan het plaatsen van zonnepanelen soms op gespannen voet staan met de belangrijke historische waarden in die gebieden. Daarom staan er in de Welstandsnota regels voor het plaatsen van zonnepanelen in het beschermd stadsgezicht. Deze regels vindt u in hoofdstuk 7, object 5 van de Welstandsnota. Om deze regels inzichtelijk te maken, zijn ze verbeeld op onze stadskaart Zonnepanelen. Zie ook de pagina Zonnepanelen plaatsen.

Aanvullingen op de Welstandsnota

Modellenboek gevelreclames en Uitstallingen Binnenstad Leiden

Voor de Binnenstad is het Modellenboek Gevelreclame (pdf, 2,27 mb) gemaakt. Dit beleid geldt ook voor de op bladzijde 80 specifiek benoemde straten in de zuidelijke schil.

Als bouwplannen voldoen aan de uitgangspunten in dit modellenboek, vraagt de gemeente de Welstands- en Monumentencommissie Leiden niet om advies. Tenzij het om een rijksmonument gaat.