Beoordeling op welstandseisen en monumentale waarde bij (ver)bouwen

Wilt u iets nieuws bouwen of iets aan een bestaand gebouw veranderen? Dan moet u vooraf controleren of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Is dit het geval? Dan beoordeelt de gemeente onder andere of uw plan voldoet aan de regels in de Welstandsnota.  

Beoordeling op regels uit de Welstandsnota

Doe eerst een vergunningcheck in het Omgevingsloket om te kijken of u een omgevingsvergunning nodig hebt. 

  • Hebt u een omgevingsvergunning nodig? Dan bekijkt de gemeente of uw bouwplan past in de sneltoetscriteria die in de Welstandsnota staan. 
  • Voldoet uw bouwplan niet aan de sneltoetscriteria van de Welstandsnota? Dan vraagt de gemeente de onafhankelijke Welstands- en Monumentencommissie Leiden (WML) om advies te geven.

Meer informatie over de vergunningcheck en de aanvraag bij bouwen, vindt u op de pagina 'Omgevingsvergunning aanvragen'. 

Beoordeling door Welstands- en Monumentencommissie Leiden

Legt de gemeente uw bouwplan voor aan de Welstands- en Monumentencommissie Leiden (WML)? Dan geeft deze commissie een advies. Daarin staat of uw plan voldoet en of de commissie akkoord gaat met uw plan. Is dat niet zo? Dan legt de commissie uit wat u kunt veranderen om een akkoord te krijgen.

De Welstand- en Monumentencommissie (WML) bekijkt of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen. Dit zijn eisen die de gemeente stelt aan het uiterlijk van bouwwerken. Er zijn strenge(re) eisen voor gebouwen binnen het beschermd stadsgezicht en bij historische gebouwen. Deze staan in de Welstandsnota. Is uw pand een monument? Dan gelden er aanvullende eisen. De WML geeft ook advies over wijzigingen aan een monument: mogen deze doorgaan of niet? 

Welstandsnota

De regels in de Welstandsnota gaan over:

  • karakter van bestaande bebouwing
  • openbare ruimte
  • landschap
  • stedenbouwkundige context
  • massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling
  • samenhang bouwwerk
  • plaatsen van zonnepanelen

Sneltoets

In de Welstandsnota staan ook de sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwplannen. Bijvoorbeeld dakkapellen, aan- en uitbouwen en kozijnwijzigingen. Wanneer uw plan voldoet aan deze sneltoetscriteria, kan de gemeente uw bouwaanvraag snel afhandelen. De gemeente vraagt dan geen advies aan de Welstands- en monumentencommissie (WML).