Omgevingsplan en Omgevingsloket

Als de Omgevingswet ingaat, heeft elke gemeente in Nederland voortaan één omgevingsplan. Wat is dat eigenlijk? De aanvraag van een omgevingsvergunning gaat straks via het nieuwe Omgevingsloket. Hoe werkt dat?

Het Leidse omgevingsplan

Zodra de Omgevingswet op 1 januari 2024 ingaat, hebben we automatisch één Leids omgevingsplan. In het omgevingsplan moeten uiteindelijk alle regels bij elkaar komen te staan voor alles wat buiten, in de leef- en werkomgeving gebeurt:

  • Alle regels uit alle bestemmingsplannen
  • De rijksregels waar voortaan de gemeente over mag beslissen
  • Overige regels.

Waar werken we naartoe?

Bij de invoering van de Omgevingswet krijgen we een 'omgevingsplan-van-rechtswege'. Het omgevingsplan is de meer uitgebreide opvolger van de bestemmingsplannen. De bestemmingsplannen, een aantal rijksregels en overige regels worden dan samengebracht in het ene omgevingsplan, zodat ze beter te vinden en te raadplegen zijn. Na de invoering van de Omgevingswet blijven we het omgevingsplan steeds verbeteren. Het Omgevingsplan moet uiterlijk eind 2032 helemaal klaar zijn.

Het Omgevingsloket

Het Omgevingsloket is een website en dé centrale plek waar u informatie vindt over alle regels en doelen voor de leefomgeving in Leiden. Zo kan iedereen (de gemeente, inwoners, ondernemers en projectontwikkelaars) deze informatie straks op één plek bekijken en direct gebruiken.

Wat kunt u straks doen in het nieuwe Omgevingsloket?

Als u na 1 januari 2024 een omgevingsvergunning wilt aanvragen, kunt u dat doen in het nieuwe Omgevingsloket. Hier kunt u ook zien of een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project. Op termijn komen alle regels die gelden in Leiden op een kaart, zodat u voor elke plek, bijvoorbeeld uw eigen straat, kunt zien welke regels gelden. Op 1 januari 2024 is nog niet alles ingevuld en klaar. Het Omgevingsloket wordt steeds verbeterd.

Meer informatie? 

Wilt u meer weten? Bekijk de Uitleganimatie ‘Omgevingsplan en het Omgevingsloket’.

Of stel uw vraag via het contactformulier onder vermelding van 'Omgevingswet' of bel de gemeente Leiden op het telefoonnummer: 14 071.