Vergoeding planschade of nadeelcompensatie aanvragen

Vindt u dat u (financiële) schade hebt door een ruimtelijk besluit van de gemeente? Bijvoorbeeld omdat uw woning of bedrijfspand minder waard wordt? Afhankelijk van het ruimtelijke besluit dat genomen is, kunt u een tegemoetkoming planschade of nadeelcompensatie aanvragen bij de gemeente.

Vóór 1 januari 2024

Lijdt u schade door een ruimtelijk besluit, waarvan het ontwerp ter inzage is gelegd vóór 1 januari 2024? Of in het geval van een reguliere omgevingsvergunning een aanvraag die gedaan is vóór 1 januari 2024? Dan geldt de informatie op deze pagina. 

Na 1 januari 2024 

Voor alle andere situaties vragen we u eerst contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer 14 071. 

Voorwaarden

  • U doet de aanvraag binnen 5 jaar vanaf het moment dat de planologische maatregel niet teruggedraaid kan worden, dit betekent dat de maatregel onherroepelijk is.
  • U kon de schade niet verwachten/voorspellen op het moment dat u eigenaar werd van uw onroerende zaak.
  • U kreeg de schade niet al op een andere manier vergoed.
  • Een planologische maatregel veroorzaakte de schade. Het gaat dan bijvoorbeeld om een nieuw bestemmingsplan, een wijziging van een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan.
  • U betaalt  € 300 euro voordat wij uw aanvraag behandelen. Als wij aan u planschade moeten vergoeden, krijgt u deze € 300 euro terug.

Aanvragen

Vraag een tegemoetkoming in planschade schriftelijk aan via het planschade aanvraagformulier:

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade

Naar de balie

Kunt of wilt u dit niet via het formulier regelen? Maak dan een afspraak via 14 071 om naar de balie te komen.