Erfpacht

Hebt u bij uw woning of pand grond in erfpacht? Dan is de grond eigendom van de gemeente. U betaalt rente over de grondwaarde. Deze rente noemen we canon.

De gemeente berekent een rentepercentage over de grondwaarde. Dit is de canon. De canon staat voor een bepaalde periode vast. U kunt de canon op 2 manieren betalen:

  • U betaalt de canon in 2 halfjaarlijkse termijnen aan de gemeente.
  • U koopt de canon voor 75 jaar af. Het bedrag van de afkoop is gelijk aan de grondwaarde.

De canon is aftrekbaar van de belasting, de afkoopsom niet.

Erfpacht is een zakelijk recht en ligt eeuwigdurend vast.

Wilt u informatie over het kopen of verkopen van grond waarover u erfpacht betaalt? Of wilt u informatie aanvragen over het aanpassen van de waarde van de grond? Gebruik dan het contactformulier erfpacht.

Iedere 75 jaar bepaalt de gemeente de grondwaarde opnieuw. U gaat dan canon betalen over de nieuwe grondwaarde. U kunt de canon dan ook opnieuw voor 75 jaar afkopen. Bij verbouwingen van niet-woningen kan de grondwaarde tussentijds stijgen. Dit kan ook als de bestemming van de grond of het gebouw verandert. Voor het veranderen van de bestemming van de grond of het gebouw hebt u toestemming van de gemeente nodig. U kunt meer informatie aanvragen via het contactformulier erfpacht of via telefoonnummer 14 071.

Hebt u een woning of appartement met erfpachtgrond? En wilt u de erfpachtgrond kopen? Hiervoor kunt u een verzoek doen aan de gemeente. U wordt dan eigenaar van de grond. U betaalt hiervoor 1 keer een koopsom. De gemeente berekent de koopsom volgens een bepaalde rekenmethode. Hierbij houdt de gemeente rekening met:

  • De Waardering Onroerende Zaken (WOZ).
  • Of uw woning een appartement of eengezinswoning is.
  • Of u de canon wel of niet hebt afgekocht.

Wilt u weten hoeveel uw erfpachtgrond kost? U kunt een offerte aanvragen via het contactformulier erfpacht of via telefoonnummer 14 071.

Toestemming erfpachtrecht verkopen

U hebt toestemming van de gemeente nodig om uw erfpachtrecht te verkopen. U kunt een verzoek doen via het contactformulier erfpacht. Stuur een kopie van de koopovereenkomst mee. Houd rekening met een verwerkingstermijn van ongeveer 2 weken.

Grond kopen (bloot eigendom)

Wilt u erfpachtgrond kopen? Hiervoor moet de notaris de standaardakte van de gemeente gebruiken. Houd rekening met een verwerkingstermijn van ongeveer 2 weken.

Wijzigen erfpachtrecht ‘van oude naar nieuwe regeling’

Gelden voor uw erfpachtrecht nog niet de algemene bepalingen van 1992 (AB 1992)? Laat dan het erfpachtrecht omzetten naar de AB 1992. De notaris kan de standaardtekst van de gemeente voor de wijziging gebruiken.

Overdrachtsbelasting

Voor berekening van de overdrachtsbelasting verwijst de gemeente u naar de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer (artikel 11 en verder).