Bestemmingsplan ter inzage

Maatregelen coronavirus voor inspraak en inzage

Wij vragen u om online te reageren op de stukken die ter inspraak of ter inzage liggen. Als het niet anders kan, kunt u tijdens de (aangepaste) openingstijden als u de coronamaatregelen opvolgt naar het Stadskantoor komen om de digitale stukken in te zien.

Hieronder vindt u de bestemmingsplannen die op dit moment ter inzage liggen. Klik op de link om het bestemmingsplan digitaal in te zien.

Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Van dinsdag 2 maart tot en met maandag 29 maart 2021 kunt u een zienswijze indienen over de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en het daarvoor opgestelde milieueffectrapport.

Geldende bestemmingsplannen

Alle geldende bestemmingsplannen zijn terug te vinden op ruimtelijkeplannen.nl.

Een uitzondering is het bestemmingsplan Archeologie. Dit plan wordt in de loop van 2021 toegevoegd aan ruimtelijkeplannen.nl.
Tot die tijd kunt u hier de toelichting (pdf, 230 kb), regels (pdf, 147 kb) en verbeelding (pdf, 363 kb) bekijken.

Bestemmingsplannen inzien

U kunt de bestemmingsplannen ook inzien op het Stadskantoor tijdens openingstijden.