Bestemmingsplan ter inzage

Op deze pagina kunt u de (ontwerp) bestemmingsplannen en/of de omgevingsvergunningen bekijken die ter inzage liggen en waarop u een reactie kunt geven. Hebt u geen computer? U kunt de plannen ook digitaal komen bekijken op het Stadskantoor tijdens openingstijden

Inspraak in bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen

Voordat de gemeente of een andere bevoegde overheid definitieve beslissingen neemt over ruimtelijke ontwikkelingen, hebt u inspraak. U kunt een reactie geven op de plannen en besluiten hieronder. U moet dit wel binnen de termijn doen die erbij staat. Bij elk plan of besluit staat op welke manier u een reactie kunt geven.

Net vastgestelde bestemmingsplannen

Wanneer een bestemmingsplan wordt vastgesteld, wordt het daarna een bepaalde periode ter inzage gelegd. Tijdens die periode kunt u ook een reactie geven. Dit noemen we 'beroep instellen'.

U kunt een reactie geven op de vastgestelde plannen en besluiten hieronder. U moet dit wel binnen de termijn doen die erbij staat. In het bovenste uitklapvenster staat wanneer dit kan en waar u rekening mee moet houden. 

Geldende bestemmingsplannen

Zie de pagina 'Wat is een bestemmingsplan?'