Bestemmingsplannen

In de bestemmingsplannen van de gemeente staat waar mag worden gebouwd en waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. De gemeente maakt bestemmingsplannen voor alle grond die bij de gemeente hoort.

Wilt u weten wat de bestemming is van een bepaald perceel of een bepaald gebied? Wat mag u wel of niet (ver)bouwen op uw perceel? Informatie hierover vindt u op  www.ruimtelijkeplannen.nl.

Omgevingsplan

Zodra de Omgevingswet ingaat worden alle bestemmingsplannen opgenomen in één omgevingsplan. In het Omgevingsplan kunt u bijvoorbeeld zien welke regels voor het gebruik van de grond gelden en wat daarop gebouwd mag worden.