Parkeervisie

De gemeente wil het auto- en fietsparkeren in Leiden optimaliseren zodat de stad leefbaar en bereikbaar blijft, en duurzaam kan ontwikkelen met meer woningen en groen en ruimte voor bedrijvigheid en recreatie. Op deze pagina vindt u de ambities en concrete maatregelen uit de Parkeervisie, inclusief een planning van de uitvoering. U kunt de Parkeervisie inzien en ook de Beleidsregels Parkeernormen, die de gemeenteraad beide in juli 2020 heeft vastgesteld.

Infographic bij de Parkeervisie

Een nieuwe visie op parkeren

In de Parkeervisie zijn zes ambities voor autoparkeren en acht ambities voor fietsparkeren inclusief concrete maatregelen vastgesteld. Kort samengevat krijgt de auto een meer bescheiden rol, en wordt flink geïnvesteerd in meer en betere fietsparkeervoorzieningen.

  Contact

  Meer weten? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

  • Nieuwe straatparkeren in de Leidse binnenstad zorgt voor ruimte en gemak

   Het college van burgemeester en wethouders een voorstel voor uitbreiding vergunningshoudersparkeren en introductie van het nieuwe kortparkeren vastgesteld. Dit voorstel geeft uitvoering aan een maatregel uit de Parkeervisie.

   Lees meer