Kentekenregistratie met camera's

Leiden wil stap voor stap meer ruimte maken voor een leefbare, duurzame binnenstad. Dit willen we bereiken door te kiezen voor schone mobiliteit, deelmobiliteit en een autoluwe binnenstad met focus op lopen, fietsen en groen. Hiervoor is een goed systeem van ontheffingen en handhaving nodig. In 2023 zetten we hiervoor de eerste stap door kentekencamera’s te plaatsen op drie locaties: bij de Breestraat, Leidse Schans en Langebrug.

Foto Breestraat met fietsers

Wat verandert er?

Op de drie locaties geldt al een inrijverbod. Nieuw is de handhaving met kentekencamera’s en dat we alleen nog ontheffingen verstrekken op kenteken. De gemeente werkt nu aan een digitaal loket voor het aanvragen van de ontheffingen. We verwachten dat dit loket begin maart beschikbaar is. Bewoners en ondernemers uit de directe omgeving (Pieterswijk, Breestraat en Leidse Schans) ontvangen hierover eind februari meer informatie. Het is de bedoeling dat vanaf begin april 2023 de handhaving met de kentekencamera’s start.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Langebrug (Pieterswijk)

Breestraat

Leidse Schans

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

  • Kentekencamera’s voor de autoluwe (binnen)stad

    Leiden werkt aan een autoluwe binnenstad met focus op lopen, fietsen en groen. Hiervoor is een goed systeem van ontheffingen en handhaving nodig. Het college stelde hiervoor de ‘Beleidsregels Ontheffingen Autoluwe (binnen)stad Leiden’ vast.

    Lees meer