Kentekenregistratie met camera's

Leiden wil stap voor stap meer ruimte maken voor een leefbare, duurzame binnenstad. Dit willen we bereiken door te kiezen voor schone mobiliteit, deelmobiliteit en een autoluwe binnenstad met focus op lopen, fietsen en groen. Hiervoor is een goed systeem van ontheffingen en handhaving nodig. In 2023 zetten we hiervoor de eerste stap door kentekencamera’s te plaatsen op drie locaties: bij de Breestraat, (Y)ours Campus en Langebrug.

Foto Breestraat met borden kentekencontrole
Afbeelding door Buro JP
  • De Langebrug is bij de Mooi Japiksteeg afgesloten voor doorgaand verkeer. Bewoners en ondernemers uit de Pieterswijk kunnen hiervoor een jaarontheffing aanvragen. 
  • De Breestraat is afgesloten voor doorgaand verkeer. De Breestraat inrijden voor het bevoorraden van een winkel mag van maandag tot en met zaterdag tussen 4.30 - 11.00 uur. In bijzondere situaties kunt u een ontheffing aanvragen.
  • Campus (Y)ours is een voetgangersgebied. Een dagontheffing kunt u aanvragen voor activiteiten of werkzaamheden waarbij een voertuig noodzakelijk is, bijvoorbeeld wanneer u gaat verhuizen. 

Ontheffing aanvragen

Ga voor het aanvragen van een ontheffing naar de pagina Verkeersontheffingen.

Veelgestelde vragen

Contact

Meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.