Fietspoort Spanjaardsbrug

De Spanjaardsbrug verbindt de Lage Rijndijk in Leiden met de Zijldijk in Leiderdorp. Over deze brug fietsen dagelijks ongeveer 10.000 fietsers. De gemeenten Leiden, Leiderdorp en de provincie Zuid-Holland willen het verkeer op deze plek veiliger maken voor fietsers en voetgangers.

Wat gaan we doen?

We sluiten de Spanjaardsbrug af voor autoverkeer, met uitzondering van openbaar vervoer en hulpdiensten. Vanaf het kruispunt Lage Rijndijk-Sumatrastraat in Leiden tot het kruispunt Zijldijk-Vlasbaan in Leiderdorp richten we de weg opnieuw in. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor fietsers, voetgangers, bussen en groen en wordt het kruispunt aan de Leiderdorpse kant van de brug veiliger.

Spanjaardsbrug

Waarom gaan we dat doen?

De route via de Spanjaardsbrug is voor auto’s en vrachtwagens aantrekkelijk als sluiproute. De veiligheid voor fietsers komt hierdoor in gevaar. Uit onderzoek blijkt dat 80% van het autoverkeer op de Spanjaardsbrug richting Leiden doorgaand verkeer is. In de richting van Leiderdorp is dat 65%. Dit is verkeer dat dus niet in de buurt hoeft te zijn. Dit verkeer krijgt met de komst van de Leidse Ring Noord, de ringweg om de binnenstad van Leiden en de stadskern van Leiderdorp, een goede andere route.

Ontwerp: denk en doe mee

De komende tijd werken we aan een schetsontwerp van de nieuwe inrichting van de weg. Hiervoor gaan de gemeenten in gesprek met bewoners en ondernemers in de omgeving van de brug. Ook gebruiken we het platform Doe mee Leiden om wensen, zorgen en ideeën te horen. Bijvoorbeeld over de inrichting van de kruisingen Sumatrastraat-Lage Rijndijk in Leiden en Lage Rijndijk-Van der Valk Boumanweg in Leiderdorp.

Uitvoering

We sluiten de Spanjaardsbrug pas af voor autoverkeer nadat het deelproject Engelendaal van de Leidse Ring Noord is uitgevoerd. 

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.