Watergeuskade

De Watergeuskade is de projectnaam van het gebied vanaf Zoeterwoudseweg 11d (AutoXL) t/m Zoeterwoudseweg 5. Op deze plek wil ontwikkelaar FSD woningen en een aantal hoogwaardige bedrijfsruimten maken. FSD heeft een nieuw planconcept opgesteld en gedeeld met de omgeving en gemeente zodat het kan wordt getoetst aan eerder vastgestelde kaders zoals de Nota van Uitgangspunten en overig beleid.

Luchtfoto van het projectgebied Watergeuskade en wat straten daaromheen. Het projectgebied wordt aangegeven met een rode lijn.
Luchtfoto van het projectgebied Watergeuskade en wat straten daaromheen. Het projectgebied is het gebied binnen de rode rand.

Participatie

Leefbaarheid, duurzaamheid, soort woningbouw, parkeren en verkeer zijn belangrijke onderwerpen. De gemeente en FSD vinden het erg belangrijk dat ook omwonenden en andere belanghebbenden hun wensen en ideeën over dit plan kunnen geven. FSD geeft momenteel inhoud aan dit participatietraject.

De opbrengst aan reacties kan zo worden meegewogen bij keuzes binnen het ontwerpproces. Meer informatie daarover kunt u vinden op de website van FSD.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

  • Uitwerking van de plannen

    In december 2019 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten (NvU) vastgesteld. Initiatiefnemer Van Rhijn Bouw werkt nu, in nauwe afstemming met de buurt en gemeente, de plannen verder uit. Als de plannen verder zijn uitgewerkt, start de gemeente met het...

    Lees meer