Watergeuskade

De Watergeuskade is de projectnaam van het gebied vanaf Zoeterwoudseweg 11d (AutoXL) t/m Zoeterwoudseweg 5. Op deze plek wil Van Rhijn Bouw B.V. ongeveer 300 woningen en een aantal hoogwaardige bedrijfsruimten maken. De gemeente en Van Rhijn Bouw B.V. hebben afgesproken dat onderzocht wordt of, en zo ja op welke manier, dit plan haalbaar kan zijn.

Leefbaarheid, duurzaamheid, soort woningbouw, parkeren en verkeer zijn daarbij belangrijke onderwerpen. De gemeente en initiatiefnemer Van Rhijn Bouw B.V. vinden het erg belangrijk dat ook omwonenden en andere belanghebbenden hun wensen en ideeën over dit plan kunnen geven. Daarom organiseren zij samen een participatietraject.

De opbrengst van het participatietraject vormt samen met de resultaten van een aantal technische onderzoeken de input voor een Nota van Uitgangspunten die door de gemeente wordt gemaakt. Deze nota bevat de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied Watergeuskade. De gemeenteraad zal uit eindelijk een besluit nemen over de nota.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

  • Uitwerking van de plannen

    In december 2019 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten (NvU) vastgesteld. Initiatiefnemer Van Rhijn Bouw werkt nu, in nauwe afstemming met de buurt en gemeente, de plannen verder uit. Als de plannen verder zijn uitgewerkt, start de gemeente met het...

    Lees meer