Vogelwijk en Raadsherenbuurt

De riolering in de Vogelwijk en de Raadsherenbuurt is aan vervanging toe. Omdat de straten voor deze werkzaamheden toch open moeten, combineert de gemeente de rioolvervanging met het vernieuwen van de straten, stoepen en het groen. Daarnaast past de gemeente zogeheten klimaatadaptieve maatregelen toe. Hiermee zijn de Vogelwijk en Raadsherenbuurt straks voorbereid op het veranderende klimaat met heftige regenbuien, droogte en hitte.  

Foto van een straat in de Vogelwijk en Raadsherenbuurt.
De straten in de Vogelwijk en Raadsherenbuurt zijn straks goed voorbereid op het veranderende klimaat.

Riolering

De riolering voor vuil water is na jaren trouwe dienst aan vervanging toe. Hiervoor in de plaats komt  een gescheiden rioolstelsel voor vuilwater en hemelwater.  Dit gescheiden stelsel voorkomt vermenging van het relatief schone regenwater met het vuile water van bijvoorbeeld toiletten en wasmachines. Alleen het vuile water wordt straks gezuiverd, het regenwater wordt direct afgevoerd naar het oppervlaktewater. Om daarnaast het grondwaterpeil te reguleren, wordt in beide wijken een drainagesysteem aangebracht. Deze klimaatadaptieve maatregel helpt ook paalrot aan funderingen te voorkomen.  

Straten

De gebakken klinkers en de natuursteenbanden die nu in de straten en parkeervakken liggen, worden waar mogelijk opnieuw gebruikt. Het is de wens van de gemeente om zo veel mogelijk materialen te hergebruiken.

Verkeer

De wegen, parkeerplaatsen en trottoirs worden duurzaam en veilig ingericht. De parkeerplaatsen worden met witte stenen gemarkeerd. Ook komen er betaalautomaten in de straten te staan, omdat de Vogelwijk en Raadsherenbuurt vallen onder de parkeerzone B2.

Groen

Waar ruimte is, wil de gemeente verschillende soorten bomen en planten toevoegen. Dit is belangrijk om toekomstige klimaatveranderingen beter op te kunnen vangen. Bomen en groen verkoelen de openbare ruimte en houden water in de ondergrond langer vast. Dit zorgt ook voor koelte en voorkomt uitdroging.

Energietransitie

Voor de aanleg van een toekomstig energienet reserveert de gemeente nu vast ruimte in de ondergrond. Het bewonersinitiatief Stichting Vogelwijk Energiezuinig onderzoekt of het haalbaar is om tegelijk met de aanleg van de riolering een nieuw energienet aan te leggen.

Veelgestelde vragen

Contact

Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.