Vogelwijk en Raadsherenbuurt

De riolering in de Vogelwijk en de Raadsherenbuurt is aan vervanging toe. Omdat de straten voor deze werkzaamheden toch open moeten, combineert de gemeente de rioolvervanging met het vernieuwen van de straten, stoepen en het groen. Daarnaast past de gemeente zogeheten klimaatadaptieve maatregelen toe. Hiermee zijn de Vogelwijk en Raadsherenbuurt straks voorbereid op het veranderende klimaat met heftige regenbuien, droogte en hitte.  

Afbeelding van het projectgebied rioleringsproject Vogelwijk-Raadsherenbuurt
Het projectgebied van het rioleringsproject Vogelwijk-Raadsherenbuurt: fase 1 is geel gearceerd, fase 2 is roze gearceerd.

Riolering

De riolering voor vuil water is na jaren trouwe dienst aan vervanging toe. Hiervoor in de plaats komt  een gescheiden rioolstelsel voor vuilwater en hemelwater. Dit gescheiden stelsel voorkomt vermenging van het relatief schone regenwater met het vuile water van bijvoorbeeld toiletten en wasmachines. Alleen het vuile water wordt straks gezuiverd, het regenwater wordt direct afgevoerd naar de sloot. Om daarnaast het grondwaterpeil te reguleren, wordt in beide wijken een drainagesysteem aangebracht. Deze klimaatadaptieve maatregel voorkomt dat de ondergrond uitdroogt en scheurt.

Straten, verkeer en groen

De gebakken klinkers en de natuursteenbanden die nu in de straten en parkeervakken liggen, worden waar mogelijk opnieuw gebruikt. Het is de wens van de gemeente om zo veel mogelijk materialen te hergebruiken.

De wegen, parkeerplaatsen en trottoirs worden duurzaam en veilig ingericht. De parkeerplaatsen worden met witte stenen gemarkeerd. Ook komen er betaalautomaten in de straten te staan, omdat de Vogelwijk en Raadsherenbuurt vallen onder de parkeerzone B2. De fietsroute over de Nachtegaallaan wordt verbeterd, dit wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland.

Waar ruimte is, wil de gemeente verschillende soorten bomen en planten toevoegen. Dit is belangrijk om toekomstige klimaatveranderingen beter op te kunnen vangen. Bomen en groen verkoelen de openbare ruimte en houden water in de ondergrond langer vast. Dit zorgt ook voor koelte en voorkomt uitdroging.

Energietransitie

Voor de aanleg van een toekomstig energienet reserveert de gemeente nu vast ruimte in de ondergrond. Uit onderzoek van het bewonersinitiatief Stichting Vogelwijk Energiezuinig blijkt dat het niet haalbaar is om tegelijk met de aanleg van de riolering een nieuw energienet aan te leggen. De actuele stand van zaken vindt u op hun website.

Uitvoering

De werkzaamheden in de Vogelwijk zijn nu in volle gang en duren nog tot halverwege 2024. Volgens planning starten de werkzaamheden in de Raadsherenbuurt in het eerste kwartaal van 2024.  

Veelgestelde vragen

Contact

Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071.

 • B&W stelt Uitvoeringsbesluit fase 2 vast

  Het college van burgemeester en wethouders heeft het Uitvoeringsbesluit Raadsherenbuurt fase 2 vastgesteld.

  Lees meer
 • Inloopbijeenkomst voorlopig ontwerp Raadsherenbuurt op 10 november

  Het voorlopig ontwerp voor fase 2 van het project (Van Beuningenlaan, Antonie Duycklaan, Adriaan Pauwstraat en Paulus Buysstraat in de Raadsherenbuurt) is klaar. Het projectteam nodigt u uit om het te komen bekijken.

  Lees meer
 • Werkzaamheden Vogelwijk en Raadsherenbuurt gesplitst

  De werkzaamheden voor het duurzame wijkvernieuwingsproject Vogelwijk-Raadsherenbuurt zullen apart per wijk gaan plaatsvinden. Eerst staat de Vogelwijk op de planning, hier starten de werkzaamheden eind 2022 of begin 2023. De Raadsherenbuurt komt later aan de...

  Lees meer
 • B&W stelt Uitvoeringsbesluit fase 1 vast

  Het college van burgemeester en wethouders heeft het Uitvoeringsbesluit Vogelwijk en Raadsherenbuurt fase 1 vastgesteld.

  Lees meer