Professorenwijk-Oost

De riolering wordt vervangen. Een mooi moment om ook de inrichting van de straten te vernieuwen en meer groen toe te voegen in de wijk.

Professorenwijk-Oost

De riolering in de Professorenwijk-Oost is aan vervanging toe. Aangezien de straten voor deze werkzaamheden helemaal open moeten, combineert de gemeente de rioolvervanging met het vernieuwen van de straten en stoepen. Waar mogelijk wil de gemeente op plekken waar veel verharding ligt, deze weghalen en groen toevoegen. In de nieuwe inrichting worden zoveel mogelijk zogeheten klimaatadaptieve maatregelen genomen. Daarmee is de Professorenwijk-Oost straks voorbereid op het veranderende klimaat met heftige regenbuien, droogte en hitte.

  Een impressie van hoe de Dyuyvendakstraat eruit komt te zien na de werkzaamheden

  Om het project goed te laten verlopen, is het projectgebied in twee delen verdeeld. Het oostelijke deel (tussen de Uhlenbeckkade en de Roomburgerlaan) komt het eerst aan de beurt. Voor dit deel is het voorlopige ontwerp klaar, dit wil de gemeente graag met de bewoners bespreken. Het ontwerp van het westelijke deel van de wijk (tussen de Hazewinkelstraat en de Meijerskade) is eind 2020 klaar.

  Wat gaat er gebeuren?

  Riolering

  De riolering voor vuil water is na jaren trouwe dienst aan vervanging toe. Hiervoor in de plaats komt  een gescheiden rioolstelsel voor vuilwater en regenwater. Dit gescheiden stelsel voorkomt vermenging van het relatief schone regenwater met het vuile water van bijvoorbeeld toiletten en wasmachines. Alleen het vuile water wordt straks gezuiverd, het regenwater wordt direct afgevoerd naar het oppervlaktewater.

  Straten en groen

  De wegen, parkeerplaatsen en stoepen worden duurzaam en veilig ingericht. Waar ruimte is, wil de gemeente verschillende soorten bomen en planten toevoegen. Dit is belangrijk om toekomstige klimaatveranderingen beter op te kunnen vangen. Bomen en groen verkoelen de openbare ruimte en houden water in de ondergrond langer vast.

  Energietransitie

  Voor de aanleg van een toekomstig warmtenet reserveert de gemeente nu vast ruimte in de ondergrond. De aanleg van de warmtenetleidingen gebeurt in een later stadium.

  Stappen in het project

  • In 2020 en begin 2021 wordt gewerkt aan de voorbereiding van het project. De technische tekeningen worden gemaakt en een aannemer wordt uitgekozen. De bewoners denken op verschillende momenten mee over de nieuwe inrichting van straten, stoepen en openbaar groen.
  • In het voorjaar van 2021 start de aannemer met de uitvoering.
  • De verwachting is dat de werkzaamheden ongeveer 1,5 jaar gaan duren en eind 2022 klaar zijn.

  Veelgestelde vragen

  Contact

  Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.