Leiden Zuidwest

We werken aan een wijk waarin mensen graag wonen, werken, winkelen en recreëren. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. De komende tijd gebeurt er daarom veel in Zuidwest.

Zo komen er extra, betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen. Verder wordt de openbare ruimte anders ingericht, worden nieuwe sportlocaties gerealiseerd en scholen en sociale voorzieningen verplaatst.  Nieuwe fietsroutes zorgen straks voor een betere verbinding met de omgeving van Zuidwest en kruispunten worden overzichtelijker. Bovendien wordt het riool en de bestrating vervangen en wordt de wijk aangesloten op een duurzame warmtevoorziening (in plaats van aardgas). Dit alles doen we met veel aandacht voor groen en klimaat.

Foto van een bakfiets met het loga van de gemeente Leiden erop, met kinderen er omheen
In gesprek in de wijk.

Lees meer over het ‘Ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest’ waarin de uitgangspunten staan voor de (toekomstige) ontwikkelingen in de wijk.

Blijf op de hoogte

U ontvangt vanzelf informatie over projecten die bij u in de buurt spelen. Daarnaast kunt u:

 • Regelmatig deze webpagina checken.
 • Een abonnement nemen op Stadsnieuws de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden (Kies optie ‘Leiden Zuidwest’).
 • Berichtgeving volgen op Facebook en in de Stadskrant.
 • Kijken op doemee.leiden.nl voor informatie over participatietrajecten in de wijk.
 • Een bezoek brengen aan het Informatiecentrum Zuidwest (wordt binnenkort geopend, nadere informatie volgt).

Contact

Meer weten? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

 • Beethovenpark krijgt opknapbeurt

  Alle parken in Leiden worden eens in de 25 jaar opgeknapt. Volgend jaar is het Beethovenpark aan de beurt.

  Lees meer
 • Denkt u mee over het Beethovenpark?

  De gemeente heeft vorig jaar een eerste onderzoek gedaan naar de wensen, zorgen en ideeën voor het Beethovenpark. Deze suggesties zijn verwerkt in een schetsontwerp. Om het schetsontwerp uit te werken tot een voorlopig ontwerp vragen wij uw hulp.

  Lees meer
 • Vaststelling Ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest

  Zuidwest op zijn best; een wijk waarin mensen graag wonen, werken en verblijven. Om dit (nog) beter voor elkaar te krijgen, gaan we aan de slag met thema’s als een betere aansluiting van de wijk op haar omgeving, een duurzame warmtevoorziening, voldoende...

  Lees meer
 • Ontwikkelperspectief Zuidwest na inspraak aangepast en door college vastgesteld

  Alle ontvangen reacties op het Ontwerp-ontwikkelperspectief Zuidwest zijn na afloop van de inspraakperiode verwerkt. Daarna is het voorstel door burgemeester en wethouders besproken en vastgesteld. Bekijk de inspraakreacties en het vastgestelde document.

  Lees meer