Leiden Zuidwest

Zuidwest op zijn best: een wijk waarin mensen graag wonen, werken, winkelen en recreëren. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Om dit (nog) beter voor elkaar te krijgen, gebeurt er veel in Zuidwest. Zo komen er extra, betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen. Verder wordt de openbare ruimte anders ingericht, worden scholen verplaatst en nieuwe sportlocaties gerealiseerd. Nieuwe fietsroutes moeten zorgen voor een betere verbinding met de omgeving van Zuidwest en kruispunten worden overzichtelijker gemaakt.  Bovendien vervangen we in de komende jaren  het riool en wordt de wijk aangesloten op een duurzame warmtevoorziening (ipv aardgas).

Om al deze ontwikkelingen in Leiden Zuidwest goed op elkaar af te kunnen stemmen, is er een toekomstplan voor de wijk opgesteld: Het ontwikkelperspectief  'Zuidwest op zijn best'. Dit plan biedt kaders voor samenwerking tussen verschillende partijen en is een inspiratiebron voor iedereen die wil investeren in de wijk.

Op weg naar de toekomst

Fiets mee met een jonge inwoner van de wijk en kijk samen met haar naar het Zuidwest van de toekomst.

Contact

Meer weten? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

bakfiets met kinderen er omheen
  • Vaststelling Ontwikkelperspectief Leiden Zuidwest

    Zuidwest op zijn best; een wijk waarin mensen graag wonen, werken en verblijven. Om dit (nog) beter voor elkaar te krijgen, gaan we aan de slag met thema’s als een betere aansluiting van de wijk op haar omgeving, een duurzame warmtevoorziening, voldoende...

    Lees meer
  • Ontwikkelperspectief Zuidwest na inspraak aangepast en door college vastgesteld

    Alle ontvangen reacties op het Ontwerp-ontwikkelperspectief Zuidwest zijn na afloop van de inspraakperiode verwerkt. Daarna is het voorstel door burgemeester en wethouders besproken en vastgesteld. Bekijk de inspraakreacties en het vastgestelde document.

    Lees meer