Leiden Zuidwest

Leiden Zuidwest bereidt zich voor op de toekomst. We moeten nu aan de slag om ook in 2040 prettig in de wijk te kunnen wonen, werken, winkelen en recreëren. Daarom gebeurt er de komende tijd veel in Zuidwest: het riool wordt vervangen, er komen extra woningen en nieuwe sportlocaties, scholen worden verplaatst en de openbare ruimte wordt anders ingericht. Bovendien is dit straks de allereerste wijk in Leiden zonder aardgas.

Om alle ontwikkelingen goed op elkaar af te kunnen stemmen, wordt er een toekomstplan voor Leiden Zuidwest opgesteld, ook wel ontwikkelperspectief genoemd. De gemeente wil bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties uit de wijk daar graag bij betrekken. Praat, denk en doe met ons mee!

Op weg naar de toekomst

Fiets mee met een jonge inwoner van de wijk en kijk samen met haar naar het Zuidwest van de toekomst.

Contact

Meer weten? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

bakfiets met kinderen er omheen
  • Ontwikkelperspectief Zuidwest na inspraak aangepast en door college vastgesteld

    Alle ontvangen reacties op het Ontwerp-ontwikkelperspectief Zuidwest zijn na afloop van de inspraakperiode verwerkt. Daarna is het voorstel door burgemeester en wethouders besproken en vastgesteld. Bekijk de inspraakreacties en het vastgestelde document.

    Lees meer