De toekomst van Noord

Ontwikkelperspectief Leiden Noord

In Leiden Noord lopen op dit moment veel projecten. Voor de toekomst zijn meer ontwikkelingen te verwachten. Om dit allemaal in goede banen te leiden, maakt de gemeente samen met bewoners, en (maatschappelijke) instellingen een toekomstplan voor Leiden Noord. Dit noemen we een ontwikkelperspectief. Hierin staat in grote lijnen hoe Leiden Noord er in 2040 uit zou moeten zien.

Afbeelding van kaart van het gebied Leiden Noord

Hoeveel woningen staan er in de wijk, wat voor soort woningen, hoe zit het met de ondernemers? Hoe kunnen mensen op een prettige en veilige manier door de wijk wandelen, fietsen of rijden? Hoe kunnen mensen op een fijne manier samenleven? Hoe zorgen we dat de bodem niet verder daalt? Wat doen we met het groen in de wijk?

In het ontwikkelperspectief staat in hoofdlijnen hoe in de toekomst met deze punten kan worden omgegaan. Het ontwikkelperspectief geeft aan welke kant we op willen, wat de randvoorwaarden en grenzen zijn, waar toekomstige plannen zich aan moeten houden en zorgt ervoor dat alle projecten goed op elkaar afgestemd worden.

De gemeente wil graag dat bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties meedoen en meedenken met het maken van het ontwikkelperspectief en betrekt ze daarbij.

Veelgestelde vragen

Contact

Meer weten over het ontwikkelperspectief Leiden Noord? Neem contact op via het contactformulier of bel 14 071.