Gooimeerlaan 25

De gemeente onderzoekt of op het terrein van de voormalige brandweerkazerne tijdelijke woningbouw voor verschillende doelgroepen kan komen. 

Er wordt onderzocht of het mogelijk is om de locatie te ontwikkelen voor tijdelijke woningbouw voor doelgroepen die moeilijk aan huisvesting kunnen komen, zoals statushouders, uitstromers uit de maatschappelijke opvang en jongeren. Er wordt onder meer gekeken naar parkeren en groen in de buurt, de financien en of het past in het bestemmingsplan. De inbreng van de omwonenden wordt uiteraard ook meegenomen.

Afbeelding van een gedeelte van de voormalige brandweerkazerne aan de Gooimeerlaan.

Tijdelijke invulling (15 jaar)

Op deze locatie is in de Omgevingsvisie Leiden 2040 een treinstation gepland. Het is nog niet besloten of dat station er ook echt komt, maar daar wordt rekening meegehouden in deze plannen. De woningen die er nu zouden kunnen komen zijn tijdelijk en blijven naar verwachting niet langer dan 15 jaar op deze plek staan.

Wat gebeurt er als het onderzoek is afgerond?

Het rapport wordt aan de bestuurders gepresenteerd en zij besluiten of dit vervolgens uitgewerkt wordt.

Wijkvereniging

De Wijkvereniging Merenwijk is nauw betrokken bij het haalbaarheidsonderzoek. 

Informatie en bijeenkomsten

Op woensdag 18 januari 2023 is een inloopmiddag georganiseerd. Hiervoor zijn huis-aan-huis uitnodigingen in de buurten “Roden, Banken, Bessen, Wieren en Tuinen” en het naastgelegen bedrijventerrein bezorgd. De bijeenkomst is goed bezocht; we schatten dat er ongeveer 70 mensen aanwezig waren. We hebben hiervan een overzicht met vragen en opmerkingen gemaakt. Het idee is om vaker bijeenkomsten op verschillende momenten te organiseren, om zo zoveel mogelijk bewoners te bereiken.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.