Hoezo meer ruimte voor water in de wijk?

Ons klimaat verandert. Winters worden zachter, droge zomers vergroten de kans op droogte en een daling van het grondwaterpeil. Een toename van hittegolven leidt in steden tot hittestress. Daarnaast veroorzaken hoosbuien steeds vaker wateroverlast, omdat het bestaande riool al dit water niet kan verwerken. Daarom richten we de buitenruimte zo in dat deze bestand is tegen extreem weer. Dat doen we met de volgende maatregelen:

  • Open water in de wijk zorgt voor het opvangen en bergen van regenwater. Dit systeem van waterberging voert het regenwater vertraagd af naar de boezem, het omliggende water van de gemeente Leiden. Hierdoor blijft het water in beweging en trekt het geen extra muggen of ongedierte aan.
  • Een gescheiden riool voert het schone regenwater direct af naar de nieuwe waterberging in de wijk. Hier is ruimte voor het opslaan van water. Is het maximale waterpeil bereikt, dan vindt er overstort plaats naar de boezem rondom de wijk. Een gescheiden rioolstelsel voorkomt ook dat het ‘schone’ regenwater naar de rioolzuivering gaat.
  • Enkele wadi’s (greppels) vangen regenwater op waarna het langzaam wegzakt in de bodem. Dit regenwater vult het grondwater aan. En dat is weer goed voor het omliggend groen.