Ontwerpfase Energiepark binnenkort van start

Op 24 juni heeft de gemeenteraad het Kaderbesluit Energiepark en omgeving vastgesteld. In het bij dit Kaderbesluit behorende Ontwikkelplan ‘samen maken we de buurt’ worden de kaders beschreven waarbinnen de plannen voor het Energiepark en omgeving worden uitgewerkt.

Het nieuwe Energiepark wordt een park waar in gewoond kan worden, met een unieke mix van wonen, werken, groen en cultuur waarbij de kernwaarden Energiek, Gezond en Verbonden centraal staan. De komende jaren zal het plangebied gefaseerd worden ontwikkeld.

Ontwerpfase van start

Met dit besluit kan de volgende (ontwerp)fase van start gaan. Deze start met het sluiten van Samenwerkingsovereenkomsten (SOK) voor de ontwikkeling en participatie, en parallel hieraan een Bestemmingsplan Verbrede Reikwijdte. De verwachting is dat het bestemmingsplan najaar 2021 door het college kan worden vastgesteld. . Verder neemt het college van burgemeester en wethouders naar verwachting voor de zomer het besluit om het Stadsbouwhuis niet aan te wijzen als monument. Dit maakt nieuwbouw op deze locatie mogelijk.

Sfeer proeven

Vanaf het najaar kunnen bewoners en geïnteresseerden de ziel van het Energiepark ervaren en de sfeer proeven via zogenaamde Stadmaakactiviteiten in en rond het Energiepark. Denk hierbij bijvoorbeeld aan activiteiten zoals een tentoonstelling, dansvoorstelling en kleinschalige evenementen.

Kijk voor meer informatie op www.leiden.nl/Energiepark.