Westerpoort

Het gebied Westerpoort ligt tussen de Plesmanlaan, de Haagse Schouwweg, buitenplaats en begraafplaats Rhijnhof en de A44 in. Van dit gebied wil de gemeente, samen met de vastgoedeigenaren van de gebouwen die er nu al staan, een nieuwe, aantrekkelijke en duurzame stadswijk maken.

Een foto die het gebied Westerpoort toont, met op de voorgrond de A44.
Uitzicht op het gebied Westerpoort.

Het gebied grenst direct aan het Leiden Bio Science Park en ligt in de buurt van de Knoop Leiden West (kruising RijnlandRoute/A44). Ook door de ligging vindt de gemeente dit gebied geschikt om te ontwikkelen. Er wordt nagedacht over een zo goed mogelijke mix van wonen, werken en voorzieningen.

Gebiedsvisie

De gemeente heeft het stedenbouwkundig bureau De Zwarte Hond opdracht gegeven om een gebiedsvisie voor Westerpoort te maken. In deze gebiedsvisie komt onder andere te staan wat voor wijk het wordt, voor wie, wat voor woningen er komen, hoe de openbare ruimte wordt ingedeeld, welke functies (zoals werken, bedrijvigheid, voorzieningen, sport en horeca) er komen en hoe het verkeer en parkeren wordt geregeld.

De gebiedsvisie moet passen in het toekomstplan (ontwikkelperspectief) voor De Mors. Dit toekomstplan is in 2020 door de gemeenteraad vastgesteld en geeft in grote lijnen de mogelijkheden en de grenzen aan voor de gebiedsvisie Westerpoort. 

Naar verwachting wordt de gebiedsvisie in het 3e kwartaal 2022 aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders, die daar een besluit over nemen. Daarna wordt het voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Denk en doe mee

De gemeente vindt het belangrijk om bij het maken van deze gebiedsvisie naast de vastgoedeigenaren in het gebied ook omwonenden, ondernemers en belangenorganisaties te vragen naar hun meningen, zorgen en ideeën.

Op doemee.leiden.nl kunt u meedenken, de werkwijze en ontwikkelingen volgen en zien welke stappen de komende maanden genomen worden. U kunt u zien op welke momenten en op welke manier u mee kunt denken, vragen kunt stellen, of kunt reageren op de plannen.

Contact

Meer weten? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

Blijf op de hoogte

U ontvangt vanzelf informatie over projecten die bij u in de buurt spelen. Daarnaast kunt u:

  • Regelmatig deze webpagina bekijken
  • Een abonnement nemen op Stadsnieuws, de online nieuwsbrief van de gemeente Leiden (Kies optie 'De Mors')
  • Berichtgeving volgen op Facebook, Linkedin, Twitter en in de Stadskrant.
  • Meer tijd nodig voor gebiedsvisie Westerpoort

    De gemeente heeft meer tijd nodig voor de gebiedsvisie Westerpoort. De gemeente kondigde voor de zomervakantie aan in het derde kwartaal van dit jaar een uitgewerkt ruimtelijk model voor de nieuwe Stadswijk Westerpoort aan belanghebbenden voor te willen...

    Lees meer