Vervolgstappen

Portaal, de nieuwe eigenaar van project Turkoois, heeft in maart aan de omwonenden van Turkooislaan 131 toegelicht wat de volgende stappen zijn in het project. Aan het eind van dit jaar laat de woningcorporatie de huidige bebouwing van nummer 131 slopen. Ook moet er een aantal bomen worden gekapt.

Voor het kappen van de bomen is recent een kapvergunning aangevraagd bij de gemeente. Als deze vergunning wordt afgegeven en het broedseizien is afgesloten, worden de bomen door een aannemer van Portaal gekapt.

Er zijn ook bomen die verplant worden. Deze krijgen daarvoor een speciale behandeling.
Na oplevering van de nieuwbouw wordt het gebied heringericht en worden nieuwe bomen geplant.