Turkoois

Turkoois is de projectnaam van de ontwikkeling aan de Turkooislaan 131. Op deze plek komen 137 woningen, waarvan het grootste gedeelte sociale huur is. Inmiddels is in april 2019 voor dit project een Nota van Uitgangspunten door de gemeenteraad vastgesteld. De nota geeft kaders mee voor de verdere uitwerking van de plannen.

Eind 2020 is duidelijk geworden dat woningbouwcorporatie Portaal dit project overneemt van de Raad Vastgoed.

Computeranimatie van het gebied rond Turkooislaan 131 in een mogelijke nieuwe situatie.

Terugblik

In februari 2018 is een bewonersavond georganiseerd waarin De Raad Vastgoed een aantal varianten voor de ontwikkeling heeft laten zien. Er was gelegenheid om via een reactieformulier te reageren op de plannen. De gemeente heeft met de inbreng van de bewonersavond en in afstemming met De Raad Vastgoed een Nota van Uitgangspunten (pdf, 552 kb) opgesteld. Hierin beschrijft de gemeente de uitgangspunten waaraan het bouwinitiatief moet voldoen.
Op 7 maart 2019 was er in de raadscommissie gelegenheid om te reageren op de Nota van Uitgangspunten. Op 4 april 2019 werd de nota besproken in de gemeenteraaden uiteindelijk vastgesteld.

Vervolg

Het project heeft wegens de overdracht van De Raad Vastgoed aan Portaal enige tijd stil gelegen. Na de overdracht van het project van De Raad Vastgoed aan Portaal kan het project worden opgepakt. Op basis van de vastgestelde NvU kan initiatiefnemer Portaal de plannnen verder uitwerken. Ook kan nu gewerkt worden aan de voorbereidingen en onderzoeken  voor de benodigde bestemmingsplanprocedure. Voordat het zover is worden de verder uitgewerkte plannen in een zogenoemde Tweede Participatieronde aan de directe omwonenden gepresenteerd.

Meer weten?

Direct omwonenden worden door woningcorporatie Portaal regelmatig via een persoonlijke brief of nieuwsbrief geïnformeerd. Op de projectenpagina van Portaal leest u de laatste informatie over de nieuwbouw.

Contact

Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.